Skvampen

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Skvampen, svenska obemannade ensfyrar vid Luleå, Bottenviken

Lule-leden. Nedre: I Svartö industriområde. Övre: 282 m NV om föregående. Fyrarna är synkrona och i ens i 309 grad. Dagerfyring. Enslinjen är ej exakt parallell med farledens sträckning. Vid SB-lysboj Nr 18 ligger enslinjen 18 m NO om farledens centrumlinje.
Iso 3s.jpgRödkallen karta ritad.jpg
Iso 3s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg

Skvampen övre. Foto NN
Skvampen nedre. Foto NN
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Nedre: WGS-84 Lat. N 65 32,7. Long. E 22 17,2. Sv. Nr. 033200. Int. Nr. C5741

Övre: WGS-84 Lat. N 65 32,8 Long. E 22 17,0. Sv. Nr. 033201. Int. Nr. C5741-1

1965 anlades fyrplatsen

1966 På NV Sandöfjärden. Inbördes avstånd: 695 m. Båda: AGA-ljus och lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär båda: synkrona Sx R 60/m 8M.. Lyshöjd: 5,5 m resp 9 m. Fyrlyktor och vita, trekantiga dagmärken med röda kanter. Nedre på förrådskur på stenfundament i vattnet. Övre på vitt torn. Lystid 10/7 - 1/6. Fyrarna är i ens i 308 grad. Radarreflektor, röd (nedre fyren).

1996 fick fyrarna nuvarande placering och fyrkaraktär.

Nuvarande utseende båda: Fyrlykta och orange trekantigt dagmärke på vit fackverksmast

Nuvarande karaktär båda: Iso 3s 9,8M. Lyshöjd: 16,4 m resp 23,1 m. Fyrarna är synkrona och i ens i 280 grad.

Sandgrönnleden och Lule-leden

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Bottenviken, kassunfyr, ledfyr, ensfyr, svenskt fyrväsende, Lux-ljus, dalén-ljus, intermittenshylsa