Sjötorp

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sjötorp, svenska obemannade ensfyrar och ledfyr för insegling till Göta kanal, Vänern.

I Sjötorp börjar Göta kanal som förbinder Vänern med Östersjön. Nedre slussporten i Sjötorp utgör referens för mätning av Vänerns vattenstånd.

Sjötorp nedre/ västra: På den norra yttre stenkistan vid Göta kanals utlopp i Vänern. O och NO om farleden. Sjötorp övre/ östra: på den norra sidan av Göta kanal, 230 m från föregående. 
Fyrarna är ens i 127 grad. I sektorn 005 - 147 grad ligger NO om Sjötorps Svartskär grundet Regeln (4,0 m). Sektor 147 - 159 grad leder fritt från farvattnet SV om Fällholmen till enslinjen hos fyrarna Harnäsudde men inte längre söderut.
Q G.jpg


VänernÖstra karta ritad.jpg
Fl 3s.jpg

SweFlag.jpg VSS logo .jpg Symbol fyr.jpg

Sjötorp nedre. Foto Esbjörn Hillberg.
Sjötorp nedre och längre bort Sjötorp övre. Arkiv Vänermuseet.
Sjötorp övre. Foto Esbjörn Hillberg.
Fyren i Sjötorp. Arkiv allakartor.se
I Sjötorp börjar Göta kanal. Arkiv sjotorp.nu
Sjötorp nedre med galeasen Svea. Foto Claes Claesson 1945.
Sjötorp nedre med s/s John Erikson. Foto Claes Claesson 1945.
Sjötorp övre och manuellt öppnad slussport. Foto Claes Claesson 1945.
Sjötorp övre och manuellt öppnad slussport. Foto Claes Claesson 1945.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Området

Sjötorps fyrar ingår i den riksintressanta miljön kring Göta kanal. Nedre fyren står på ett stenkar ute i kanalinloppet. Övre fyren står 230 m längre in, på norra kanalarmens pirhuvud.

När fyrarna tillkom 1865 hade båda rött fast sken. Så tidigt som 1911 försågs Nedre fyren med AGA-ljus. År 1995 byttes gasdriften ut mot solpanel/batteridrift. Övre fyren blev elektrifierad vid 1950-talets början. Fyrarna ägs av Götakanalbolaget.

Fram till 1984 utgjordes Nedre fyren av en rund järnkur med lanternin. Till nybyggnaden som ägde rum detta år återanvändes material från den rivna Skatuddens fyr på Värmlandsnäs. Numera utgörs fyren av en vitmålad smal plåtkur med ett vitt dagmärke i trä.

Övre fyrens utformning knyter an till andra Göta kanalfyrar och skiljer sig delvis från Vänerns övriga fyrar. Det lilla vitmålade fyrsidiga tornet har stomme av stolpverk, beklädd med liggande fasspontpanel. Tornet har blivit i stort sett nybyggt på 1990-talet. Av äldre datum är dock den fyrsidiga lanterninen. Mäktiga stenpirar omger fyrtornet, släthuggna stenpollare, en allmänningssten från 1600-talet och kanalbebyggelse från 1800-talet.

Från Övre fyren har man vidsträckta vyer över Sjötorpssjöns farleder samt Harnäsudde fyrplats i sydväst.

KÄLLA: Vänerns fyrar - en lysande historia. Erik Holmström, 2000.

Sjötorp

Sjötorp nedre: WGS-84 Lat. N 58 50,3. Long. E 13 58,3. Sv. Nr. 951700. Int. Nr. -

Sjötorp övre: WGS-84 Lat. N 58 50,2. Long. E 13 58,5. Sv. Nr. 951701. Int. Nr. -

1865 uppfördes två ensfyrar, den ena i land på ena kanalarmen, den andra på en stenkista utanför hamnen. Båda fyrar rött fast sken.

1911 ändrades Sjötorp nedre och försågs med AGA-ljus med lins av 6:e ordningen.

Fyrsken Gräns Gräns
Vitt oförstärkt fr. hamnen 67
Rött 67 106
Grönt 106 144
Vitt 144 146
Rött 146 154,5
Vitt 154,5 157
  • Den norra vita sektorn leder mellan Marpilgrund och Fellholmarna; den nordvästra vita mellan Stora och Lilla Marpilen.
  • I överenslinjen med Sjötorps östra fyr visar fyren grönt sken.
  • Sjötorps fyrar leda, hållna överens i 126 grad, fritt emellan utanför liggande grund.

1940 ändrades Sjötorp övre och försågs med elektriskt ljus och parabolisk spegel.

1968 hade

1984 ersattes på Sjötorp nedre den runda fyrkuren med en vitmålad smal plåtkur med ett vitt dagmärke.

1995 fick även Sjötorp nedre elektriskt ljus.

Nuvarande utseende:

  • Sjötorp nedre: Fyrlykta på vit tavla med rött lodrätt band.
  • Sjötorp övre: Vit fyrkur.

Nuvarande karaktär

  • Sjötorp nedre: Fl WRG 3s. Lyshöjd: 4,9 m.

Referenspunkt för vattenstånd

Referenspunkten för mätning av Vänerns vattenstånd utgör tröskeln för Nedre slussporten i Sjötorp.

  • Referenspunkten är 3,60 m över den nedre slusströskeln i Sjötorp (den västligaste slussen i Göta kanal), vilken ligger 40,20 m över havets nivå.

Vänerns vattenyta ligger cirka 44 m över havet men varierar med nederbörd, avtappning och vindar.

Göta kanal

Göta kanal går från Sjötorp i Vänern till Karlsborg i Vättern, vidare via Motala för att vid Mem nå ut i Slätbaken i Mellersta Östersjön

Klicka här för att se fyrarna i Göta kanal.


Jfr Vänern, Göta kanal