Sjöräddning

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

sjöräddning, verksamhet för att undsätta nödställda personer och bärga materiel i nöd.

SaltskärsKäringExtend.jpg

SweFlag.jpg Symbol Person.jpg Maskaron.jpg Kompassros ritad.jpg Historik.jpg


Carl Kleman organiserade det svenska sjöräddningsväsendet
Sandhammarens räddningsbåt med besättning
Sandhammarens räddningsbåt. Foto Leif Elsby 2001
Med raket sköts en lina över till den nödställde. Lådans lock till vänster förhindrade trassel under transport. Foto Leif Elsby 2001
Sedan kunde nödställd efter nödställd dras iland i denna räddningsstol. Foto Leif Elsby 2001

Historik

1687-1831 bedrevs "sjöräddningen" längs de svenska kusterna genom monopolskyddade företag, sk dykerikompanier.

 • Besättning och ev. passagerare brydde man sig inte om. Man var ändå för sent på plats för att kunna göra något.
 • Men all bärgning av fartyg, skeppsvrak och lasten var en lönsam verksamhet.
 • 1799 upphörde det Norra dykerikompaniet.
 • 1822 upphörde det Södra dykerikompaniet samtidigt som det bildades ett för Sverige gemensamt "dykeri- och bärgningscompagnie", vilket upphörde 1831.

Ny början i Skåne

Vid 1800-talets mitt fick premiärlöjtnant Carl Kleman vid Flottan i Karlskrona myndigheternas uppdrag att organisera ett sjöräddningsväsende. Han hämtade sina förebilder i England och Danmark.

1855 etablerades i Mälarhusen, på Skånes SO udde nära Sandhammaren, Sveriges första sjöräddningsstation med både båt och raketapparat.

 • Båten i trä byggdes i Köpenhamn. Ett antal luftfyllda koppartankar gjorde den osänkbar. Den krävde 10 mans besättning, 8 roddare och två "styrmän".
 • Med raketapparaten sköt man från stranden ut en lina till haveristen varifrån man sedan kunde hala iland de nödställda i en speciell räddningsstol.

1891 flyttades sjöräddningsstationen från Mälarhusen till Sandhammarens fyrplats, cirka 400 m från stranden.

 • Då hade man under 38 år räddat 257 nödställda människor.
 • Båten drogs på en vagn förspänd av 10 stycken hästar genom den lösa sanden till och från vattenbrynet.
 • Ledningen övertogs av fyrmästaren. Först i raden var fyrmästare Adolf Ribbing
 • Samtidigt anlades en telefonlinje från fyrens vaktrum till Örnahusen

1942 Den 8 november gör stationen en sista räddningsinsats. Besättningen på den finska motorseglaren Ingeborg räddas. Då var fyrmästare Johan Meuller stationens siste chef.

AEkipageMedRäddningsbåt.jpg Sjöräddningsbåten klar att sjösättas. Denna vid Sandhammaren (OBS de två fyrtornen) krävde 4 par hästar för att transporteras i den lösa sanden till och från havet.

SSRS

1907 bildades på ideellt, privat initiativ Svenska sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne, SSRS, vanligen kallat Sjöräddningssällskapet.

1945 flyttades Sandhammarens räddningsstation till närbelägna Kåseberga hamn.

 • Lotsstyrelsen donerade båt med utrustning till sjöräddningsstationen i Sandhammaren som nu är museum.
 • Med denna båt har 590 nödställda människor undsatts.

Dagsläget

2000 var i Sverige det totala antalet sjöräddningsfall 1 165 stycken. Av dessa fördelades antalet insatser mellan:

 • Sjöräddningssällskapet ________ 657
 • Kustbevakningen _______________ 360
 • Sjöfartsverket ________________ 267
 • Kommunala räddningskårer ______ 183
 • Försvarsmakten med flyg _______ 131
 • Polisen _______________________ 108
 • Försvarsmakten med båt _________ 59
 • Övriga _________________________ 78


Jfr dykerikompani, Sjöräddningssällskapet, Sjöfartsverket, vrak, falskt fyrljus, personal