Sjömärke

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

sjömärke, markering för att orientera sig, bestämma sitt läge och ge ledning för att kunna framföra sitt fartyg säkert.

Sjömärken utgör tillsammans en utprickning av ett kustområde. Läget och typ av sjömärke framgår av sjökortet.

Fyr, båk, stångmärke, kummel, tavla och fläck är fast sjömärke.

Fyrskepp, lysboj och lysprick är flytande sjömärke.

Prick finns både som fast eller flytande sjömärke.

SaltskärsKäringExtend.jpg

Symbol fyr.jpg Kompassros ritad.jpg Livet.jpg

Historik

Redan under 1200- och 1300-talen användes fasta och flytande sjömärken i Flandern (ungefär nuvarande Holland-Belgien).

Länkar


Jfr sjökort, utprickning, lysboj, fyrskepp, fyr- och handelshistoria.