Simrishamn

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Simrishamn, svensk stad med hamn, lotsplats, obemannad hamnfyr, ensfyr och ledfyrSkånes ostkust, Södra Östersjön.

Inloppet till Åhus. 90 m SSO om hamninloppet Simrishamn. Fyrens vita lysvinklar leder inte fritt landgrundningarna 1000 m N och S om fyren Simrishamn 
 Ensfyrarna är i ens i 249,5 grad. Enslinjen leder fritt mellan hamnens yttre pirhuvuden men inte fritt den tvärs över hamnbassängen gående piren. 
 Mistsignal tyfon 1 ljud var 60s. Tyfonen är placerad på S piren, 40 m VSV om fyren Simrishamn. Signaler ges endast för ortens fiskare. 
 Hamnens pirhuvuden är fasadbelysta.
Iso 6s.jpg


Q R.jpg


Q R.jpg


Ystad karta ritad.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby
Simrishamn ledfyr. Foto Esbjörn Hillberg
Simrishamn ledfyr. Foto Esbjörn Hillberg
Simrishamn nedre och övre. Foto NN
Laddar karta ...

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Simrishamns lotsplats. belägen på Skånes ostkust, Kristianstads län. Postadress: Simrishamn. Telegramadress: Rt. 55 Simrishamn.

Simrishamn, en av landets minsta städer, belägen på Skånes ostkust, upptogs som lotsplats först på 1850-talet. Före denna tid hade dock fartyg trafikerat Simrishamns hamn, som då endast bestod av ett par träbryggor ute i sjön, vilka delvis låg skyddade av hallar och stora stenkistor. Sjöfarten bedrevs då på hamnen huvudsakligast av segelfartyg, som skeppade hem kol och koks från England.

Innan kronolotsar anställdes vid Simrishamn vägleddes fartygen av fiskare på platsen, gamla befarna sjömän, som på egen hand gjort sig förtroliga med fartygs vägledning. Som mången tävlade om ett dylikt uppdrag tillämpades, för undvikande av dispyter, kutymen, att, då lotssökande fartyg var i sikte, skulle den av de så kallade 'kände männen' (fiskarna) som först hann ut till fartyget och fick sin hand över fartygets reling vara självskriven att vägleda fartyget i fråga.

År 1850 kom från lotsstyrelsen uppdrag till magistraten i Simrishamn att förslagsvis utse tvenne personer, lämpliga för lotsyrket. Förfrågan ställdes då till bland andra tvenne fiskare och beprövade sjömän, Nils Pettersson och Mårten Jansson, men de såg tvivlande på det nya kallets existensmöjligheter och avslog anbudet. Den förre har en sonson, numera lotsförman i Åhus, och den senares sonson var framlidne lotsförmannen vid Simrishamns lotsplats J. H. Strömberg. Magistratens förfrågan antogs senare av fiskare Johan Olof Ström, varför magistraten föreslog denne för lotsstyrelsen, varefter Ström antogs som kronolots och extra lots vid Simrishamn. Så fortgick det till 1858, då som extra lots antogs ytterligare en, Isac Mårtensson. Båda befordrades till ordinarie kronolotsar den 6 juni 1864, varvid samtidigt Ström förordnades som lotsförman och förklarades vara mästerlots den 18 april 1881.

Sjöfarten på Simrishamn ökades med åren, i det en del spannmål utfördes och kolimport ökades. År 1910 var ett storslaget hamnbyggnadsarbete utfört, och invigdes då den nya hamnen, som nu även trafikerades av ordinarie routebåtar och kustångare. År 1916 blev en ny fyr (Aga) tänd i Simrishamn.

Lotsuppassningen är belägen på den så kallade Skansen. "

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Malmö lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

  • Lotsförman: Jan Olof Ström, f. 1827
  • Mästerlots: Isak Mårtensson, f. 1828
  • Lotslärling: Johan Herman Strömberg, f. 1873
  • Lotslärling: Nils Peter Wilhelm Malmros, f. 1870

Lotsbarnskola

Här fanns ingen lotsbarnskola. Barnen gick i sockenskolan.

Simrishamn ledfyr

WGS-84 Lat. N 55 33,5. Long. E 14 21,6. Sv. Nr. 652300. Int. Nr. C7582

1883 anlades fyrplatsen. Veklampa

1940 hade fyren elektriskt ljus, med AGA-ljus som reserv, lins av 4:e ordningen. Fyrkaraktär Bx WRG 4s 12M. Lyshöjd 12 m. Vitt 10,7 m högt fyrtorn placerat 150 m S om hamninloppet. Fyrskenet är skymt av en byggnad cirka 356 - 359 grad

1959 byggdes ny fyr, 90 m SO om hamninloppet, utseende se nedan

Nuvarande utseende: Vitt 15,5 m högt fyrtorn

Nuvarande karaktär: Iso WRG 6s 13,5M. Lyshöjd: 16,0 m.

Mistsignal

1937 anlades mistsignal och modifierades 1952

  • Tyfon: 1 ljud var 60 s. Tyfonen är placerad på S piren, 40 m VSV om ledfyren Simrishamn. Signalering kan icke med säkerhet påräknas under den mörka delen av dygnet, enär vakt icke hålles nattetid.

Idag Signaler ges endast för ortens fiskare.

Simrishamn ensfyrar

  • Nedre: WGS-84 Lat. N 55 33,5. Long. E 14 21,3. Sv. Nr. 653000. Int. Nr. C7584
  • Övre: WGS-84 Lat. N 55 33,4. Long. E 14 21,2. Sv. Nr. 653001. Int. Nr. C7584-1

1887 anlades fyrplatsen. Veklampa

Nuvarande utseende båda: Fyrlykta på ställning med rött trekantigt dagmärke

Nuvarande karaktär båda: Q R 9,0M. Lyshöjd: 10,5 m resp 12,5 m

Skånes ostkust

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Södra Östersjön, Skånes ostkust, Skånes sydkust, Blekingekusten, svenskt fyrväsende, Sjöfartsverket, ledfyr, ensfyr