Signalflaggor

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

signalflaggor. De internationella signalfaggorna har ett standardiserat utseende. De användes för kommunikation mellan fartyg och mellan fartyg och land.

SaltskärsKäringExtend.jpg

Kompassros ritad.jpg Historik.jpg


Signalflaggor.jpg


Varje bokstav A-Z samt siffra 0-9 har sin flagga. Till detta kommer tre vimplar (likhetstecken) samt en vimpel som kod-och svarsvimpel.

Enställiga signaler, dvs signaler avgivna med endast en internationell signalflagga hissad, har följande innebörd.

De med asterisk markerade kan också avges som ljudsignal, och då som motsvarande morsetecken:

A _____ Jag har dykare nere. Håll väl undan och gå med sakta fart.

B* ____ Jag transporterar, lastar eller lossar farligt gods.

C* ____ Ja. (jakande, eller Föregående signalgrupp skall tydas i jakande form)

D* ____ Håll undan från mig. Jag manövrerar med svårighet.

E* ____ Jag girar styrbord.

F _____ Jag är havererad. Sätt er i förbindelse med mig.

G* ____ Jag begär lots. (När signalen ges av fiskefartyg som på fiskeplatsen fiskar nära varandra betyder signalen: Jag tar hem redskapen.)

H* ____ Jag har lots ombord.

I* ____ Jag girar babord.

J _____ Håll undan från mig. Jag har brand ombord och för farlig last eller läcker farlig last.

K _____ Jag önskar upprätta förbindelse med er.

L _____ Stoppa farten ögonblickligen.

M _____ Mitt fartyg har stoppat och gör ingen fart genom vattnet.

N _____ Nej (nekande, eller Föregående signalgrupp skall tydas i nekande form)

O _____ Man över bord

P _____ I hamn: Alle man skall bege sig ombord. Fartyget skall avgå.

Till sjöss: som ljudsignal i betydelsen Jag begär lots
Till sjöss av fiskefartyg: Mina redskap har fastnat i något hinder.

Q _____ Mitt fartyg är fritt från smitta. Jag begär rätt till fri samfärdsel med land (jämför karantän).

S* ____ Mina propellrar arbetar för back.

T* ____ Håll undan från mig. Jag arbetar med partrålning.

U _____ Ni stävar mot fara.

V _____ Jag begär hjälp.

W _____ Jag begär läkarhjälp.

X _____ Upphör med det Ni håller på med och ge akt på mina signaler.

Y _____ Jag draggar.

Z* ____ Jag begär en bogserbåt. (När signalen ges av fiskefartyg som på fiskeplatsen fiskar nära varandra betyder signalen: Jag lägger ut redskapen.)


Jfr morsealfabetet, bokstavering, karantän.