Sandhamn

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Sandhamns fyrar, svensk lotsplats och f.d. bemannade ensfyrar och ledfyrar i Stockholms södra inlopp, Stockholms skärgård, Ålands hav. Sköttes av lotsarna

Sandhamnsleden. S om farleden genom sundet vid Telegrafholmen. Farleden Sandhamn - Stockholm. Fyren är i ens med Prickgrundet i 300 grad
Sandhamn karta ritad.jpg
Oc 30s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg

Sandhamn fyr och lotsstation. Foto Ulf Schloss
Sandhamn fyr och lotsstation. Foto Arent van der Veen
Sandhamn övre. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880
Sandhamn ledfyrar 1872. Figur Leif Elsby
Sandhamn nedre. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880
Sandhamns fyr och tullhus. Vykort
Sandhamn fyrplats 1926. Foto Lotsverket
Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
287400 C 6472-1 N 59 17, O 18 55 Oc WRG 30 s 11 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1870 1882 1930 - 10,9 10


Fyren tändes

1870 tändes ledfyrarna. Fyrapparaterna bestod av sideralskensspegelapparat med envekig oljelampa för rovolja

1872 Enligt Lotsstyrelsen: ”2:ne ledfyrar med fasta sken, inre fyrens vitt, den yttres rött.

Inre fyrens höjd över vattenytan: 22 fot (6,6 m).

Yttre fyrens höjd över vattenytan: 16 fot (4,8 m).

Lysvidd: 6 à 7 (distans)minuter.

Den inre fyren är anbringad på norra sidan av ett gråmålat hus, som ligger på sidan av farleden förbi Sandhamns lots- och tullplats. Yttre fyrlanternan står på en pelare, 190 fot sydostligt från inre fyren. Båda är försedda med paraboliska speglar, varigenom ett starkt sken kastas utåt farleden och från den inre fyrens även inåt. Ledfyrarna anbringades och tändes 1870.”

1914 bärgades den utanför Sandhamn grundstötta pansarbåten "Tapperheten" av dykerikompaniet Neptun.

Lotsbarnskola

1874-1882 hade Sandhamn lotsbarnskola. Lärare var:

  • 1874-1874 Beda Berglind
  • 1875-1880 G A Söderberg
  • 1881-1881 A W Sjöberg
  • 1882-1882 J E Norrby

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Sandhamn

Och sedan

2000 Gult 10,9 m högt fyrtorn vid gult lotspassningshus. Oc WRG 30 s 11 M

Nuvarande optik: 4:e ordningen (500 m) dioptrisk trumlins. 1000W 120V glödlampa (reserv 2x40W 10,3V), elklipp, fotocell. Landkabel, reservkraft från dieselmotor

Nuvarande karaktär: Oc WRG 30 s 11 M

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder SjöV
Ägare SjöV
Kontaktperson Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000
Vägbeskrivning Bilväg Stockholm - Stavsnäs c:a 40 km (väg 222), även SL buss från Slussen. Waxholmsbolaget (08-679 5830, www.waxholmsbolaget.com) trafikerar Sandhamn året runt med båt (c:a 40 min eller c:a 8 nm).
Övrigt Tidigt under 1800-talet tändes en lykta i ett av tullhusets fönster då ett fartyg var synligt. År 1851 tog lotsåldermannen över denna uppgift. År 1862 restes en stolpe på vilken man kunde hissa upp en lykta med sideralskensspegelapparat och rovoljelampa. År 1870 byggdes ett kombinerat grönmålat fyr- och bostadshus av trä med en fyrlykta (Inre Fyren) bestående av 2 paraboliska speglar och med envekig fotogenlampa (förbrukning 3,7 cl/tim) föränderlig bränsleyta, h.ö.h. 16 fot. Samtidigt restes en fristående järnpelare drygt 50 meter från huset (Yttre Fyren) på vilken man monterade en fyrlykta med en parabolisk spegel och en envekig fotogenlampa (förbrukning 3,7 cl/tim) oföränderlig bränsleyta, h.ö.h. 22 fot.

År 1882 släcktes dessa två fyrar och ersattes av en bifyr (lyser västerut) och en huvudfyr (lyser österut) i ett tillbyggt torn på bostadshuset. Bifyren fick spegelapparaten från den tidigare Yttre Fyren men med en dubbel parabolisk spegel och envekig fotogenlampa (4,1 cl/tim) oföränderlig bränsleyta. År 1884 monterades en 50 cm paraboliskt spegel (från Djursten). År 1929 indrogs bifyren och ersattes av en sektor med oförstärkt ljus på huvudfyren. Sektorn togs dock bort 1939.

I huvudfyren monterades år 1882 en 3:e ordn. (1000 mm) dioptrisk trumlins 1 fack á 20° med katadioptrisk krona (11 ringar) och krans (4 ringar), en katoptrisk spegel 20°, en trevekig fotogenlampa (förbrukning 54 cl/tim) oföränderlig bränsleyta och klippapparat med persienner, urverk med lod (vikt 40 kg). År 1902 monterades luxljus (förbrukning 35 cl/tim). År 1930 elektrifierades fyren (500W lampa) och fick AGA gasreserv. År 1939 byttes persiennapparaten ut mot en elektrisk klippapparat. Fyren och huset målades gula 1951 och huset förlängdes på 1960-talet.

En västra (1931) och en östra (1936) strålkastarfyr installerades utomhus för att bl.a. belysa prickar i farleden. År 1945 ersattes dessa av fasadbelysning.

Skydd enligt lag ej

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Sandhamnsleden

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Norra Östersjön, svenskt fyrväsende, Lotsverket, spegelfyr, fast sken, fyrljusreflektor, Korsö, Grönskär, lots