Saima kanal

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Saima kanal, kanal i Finland mellan Finska viken (vid Viborg) och Villmanstrand vid sjön Saima. Längd 58 km, varav grävd 33,5 km. Lyfthöjd 76 m, antal slussar 8. Kanalen går via flera sjöar vilket gör att den sammanlagda segelbara sträckan är 440 km.

Sedan freden i andra världskriget ligger kanalens nedre del på rysk mark. 
SaimaKartaRitad.jpg

KanalSymbol.jpg FiFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol lysboj.jpg

Saima kanal och slussarna. Arkiv kanaler.arnholm.nu
Saima kanal version 2 och slussen i Soskua. Arkiv spegeln.abo.fi
Saima kanal och fartyg. Arkiv mojafinska.blogspot.com


Förhistoria

1500-talet gjordes de första försöken till kanal mellan Saima och Finska viken

1607 startade nya försök under ledning av amiral Pentti Juusten. De avbröts 1609 då amiralen dog.

1638 föreslog Per Brahe en kanal

Under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet gjordes många propåer till kanalbygge. Men det dröjde till 1820-talet innan de tog seriösa former.

Kanal version 1

1843 beslöts att kanalen skulle byggas med djup 7 fot (2,1 m). Antal slussar 28 stycken med längd 100 fot (30,0 m) och bredd 25 fot (7,4 m).

1845 startade kanalbygget under ledning av L G von Haartman

Nils Ericson bjöds in som teknisk expert och gjorde en förändring av kanalens sträckning. Detta sparade pengar så att man kunde gräva kanalen djupare än planerat, 9 fot

  • En arbetsstyrka om 2 000 - 3 000 man grävde och sprängde kanalen.

1856 invigdes kanalen den 7 september med stora festligheter.

Fram till 1890-talet passerade 2 000 - 3 000 fartyg per år. Sedan ökade trafiken kraftigt

Kanal version 2

1897-1903 förbättrades kanalen i omgångar. Trafiken fortsatte att öka.

1900 passerade nästan 6 000 fartyg genom kanalen.

1916 passerade fler än 12 000 fartyg

Utbyggnad av kanalen diskuterades flera gånger.

  • Det bestämdes att de nya måtten på slussarna skulle vara: längd 75 m , bredd 10,6 m och djup 4,5 m.

1927 började bygget av ny sluss i Mälkiä

  • Flera slussar hann byggas om innan kriget bröt ut

1939 avbröts arbetet på grund av kriget.

  • Trafiken stoppades
  • Efter freden befann sig nedre delen vara på rysk mark.
  • Diskussioner att öppna kanalen för trafik fördes men utan resultat

Kanal version 3

1960 fick Finland till stånd ett hyresavtal gällande ryska delen av kanalområdet. Planer för att bygga ut kanalen inleddes.

1963 började arbetena på den nya kanalen

  • Längd 43 km, 8 slussar, tillät fartyg om 82,5 m längd, 12,6 m bredd, 4,35 m djup och 24,5 m masthöjd passera

1968 invigdes den för trafik

2023 löper arrendet ut för kanalområdet. En fortsättning förhandlas med ryssarna

Vintertrafik

1990 öppnades kanalen för vintertrafik. Innan dess var den stängd 2-3 månader på vintern


Jfr kanal, Nils Ericson, Trollhätte kanal, Göta kanal, Kielkanalen