Sälskär

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Sälskär, finsk f.d. bemannad fyrplats i Ålands hav. Bemannad 1868-1949

Området 
I Ålands NV skärgård ligger Sälskär. Som namnet anger har platsen i långa tider använts som bas för jakt på säl. Området är rikt på farligheter för sjöfarande. I dagsljus fungerar de nästan hundra meter höga Getabergen som landmärke, i mörker var man utelämnad. 1742 förliste Fågel Phoenix i dessa vatten. Liken begravdes på Sälskär


Grundkallen karta ritad.jpg
Sälskär. Foto Esbjörn Hillberg

FiFlag.jpg Symbol fyr.jpg Livet.jpg

Sälskär. Detalj av plansch Finlands Sjöfartsverk
Sälskär lins. Foto Hans Sundberg
Sälskär. Foto Anders Unosson
Laddar karta ...


Bemannad 1868-1949.

WGS-84 Lat 60° 24,70’. Long O 19° 35,56’.

Int. Nr. C4466

Fyr

1863-1864 års finska lantdag beviljade medel för en fyr på Sälskär.

1866-1868 anlades fyrplatsen. Arkitekt Axel Hampus Dahlström. Boningshusen låg en bit från fyren.

Tornet i tegel var 39 m högt och i basen 6 m i diameter. Spiraltrappan, som saknade mellanplan, ledde med 164 steg upp till lanterninen. Tornet kalkades vitt.

Fyrapparaten med linser levererades från Frankrike. Som lysolja användes rovolja. Det gav ett fast sken avbrutet av röda blänk. Blänken åstadkoms av att två röda linser av en mekanism drogs runt fyrlinsen, se lentilleapparat. Fyren tändes första gången den 15 september 1868.

1894 års höststormar åstadkom stor skada på fyren. Lanterninen med fyrapparat störtade i backen. Tornet fick stora sprickor i de murade väggarna och i mittpelaren.

1904 förstärktes tornet genom att erhålla fyra band av järn runt sig. Därutöver stöttade man tornet med 8 kraftiga vajrar.

Avbemanning

1949 ersattes fotogenljuset med dalén-ljus. Fyren automatiserades härigenom och fyrplatsen avbemannades.

Och sedan

På 1980-talet tog man bort de stöttande vajrarna. Lanterninen försågs med nytt tak.

I slutet av 1990-talet renoverades fyren.

Idag drivs fyren med elkraft från solpaneler.

Nuvarande karaktär: Fl(2) W 12s 12 M. Lyshöjd 44 m

Länkar


Jfr Ålands hav, finskt fyrväsende, dalén-ljus