Säffle kanal

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Säffle kanal, farled som förbinder Vänern, i närheten av Säffle, via sjöarna Byälven och Glafsfjorden med Arvika.

Vänern karta ritad.jpg

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg

Laddar karta ...


Data

Längd 91 km, varav 13 km bearbetade delar.

Farleden består av älvsträckorna Byälven, Nysätersälven och Högsätersälven, vilka förbinder de långa smala insjöarna Harefjorden, Gillbergasjön, Björnöfjorden, Glafsfjorden, Älgåfjorden och Kyrkviken, där Arvika ligger.

1 sluss, vid Säffle.

Från Arvika är nivåskillnaden cirka 1 m till Vänern.

En järnvägsbro och fem vägbroar korsar farleden.

Angöringsfyr från Vänern är Duseudde som byggdes 1867.

Projektering och bygge

1811 fick von Platen av Kungl. Maj:t uppdraget att undersöka Byälven och vattnen in mot Norge.

  • Beslutet om att anlägga Säffle kanal kom dock att dröja.
  • Efter von Platens förslag gick flera turer om alternativ förläggning av sluss och kanal vid Säffle strömmar av bland andra Samuel Owen och Nils Ericson.

1835 startade byggnadsarbetena.

  • Storamiralsämbetet hade då utsett Nils Ericson att övervaka arbetena och löjtnant David Wilhelm Lilliehöök att vara arbetschef på platsen.
  • Till största delen utfördes arbetet av soldater. Arbetsstyrkan var som mest 300-400 man.
  • Slussens dimensioner skulle bli samma som i dåvarande Trollhätte kanal, dvs 120 x 22 x 6,5 fot men byggdes bara 110 fot lång, 10 fot (3 m) kortare än beslutat.
  • Muddringen utfördes av en inhyrd maskin.

1837 den 6 maj slussades det första fartyget, segelfartyget Amiralen med last av 133 tunnor råg och 229 tunnor havre.

Invigning

1837 den 11 oktober invigdes kanalen i närvaro av kung Carl XIV Johan.

Och sedan

I slutet av 1840-talet fortgick arbetena med muddringen och 1851 var de klara upp till Arvika med djupet 6,5 fot.

1866-1873 byggdes kanalen om. Slussen byggdes om till 122,5 x 26 x 10 fot. Muddringen fortsatte till ett djup av 10 fot upp till slussen i Säffle och 8 fot djup norr därom samt besiktigades 1873.

1909 kom en vattendom för reglering av dämning och vattennivå vid Säffle.

1910 byggdes en damm vid Säffle för vattenregleringen.

1948-1952 byggdes kanalen åter om.

1949 förstatligades aktiebolaget Säffle kanal och övertogs av Trollhätte kanalverk.

1967 var ombyggnad klar av slussen, som nu förlängts och breddats till 46 x 8,2 x 3,0 m.

1969 var arbetena klara med rensning för ökat djup och bredd i farleden.

Inloppet till Åmål - Säffle

Här finns fyrarna och båkarna:

Laddar karta ...


Jfr kanal, sluss, Vänern, Trollhätte kanal, von Platen, Nils Ericson, Samuel Owen, längdmått.