Rubjerg Knude

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Rubjerg Knude, dansk f.d. bemannad fyrplats på Jyllands norra del, SV om Hirtshals, Skagerack. Bemannad 1900-1968.

Idag är fyrplatsen begravd i sand.
HirtshalsKartaRitad.jpg
(släckt).jpg

DKFlag.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg

Rubjerg Knude begravd i sand. Arkiv www.toppenafdanmark.dk
Rubjerg Knude år 1992. Sanden tränger sig på. Arkiv www.anneliestankar.files.wordpress.com
Rubjerg Knude vid klinten. Arkiv www.toppenafdanmark.dk
Bygget av fyrplatsen Rubjerg Knude pågår
Rubjerg Knude år 1912
Fyrplatsen nu klar. I förgrunden tanken med oljegas
Laddar karta ...


Bemannad 1900-1968.

Sandflykt

Rubjerg Knude utgör den högsta punkten på den cirka 12 km långa Lönstrup klint.

Mellan fyren och vattnet ligger en mycket stor klint av den finaste sand.

Efter nedläggningen av fyrplatsen har klinten vuxit ytterligare i höjd och dragit sig längre in mot land.

Fyrplatsen är nu till stora delar begravd i sand.

Endast toppen av tornet är högre än klinten. Sceneriet är vackert och overkligt.

Sandflykten var ett problem redan vid tiden då fyrplatsen anlades.

Fyrplatsen anlades

1899 börjades fyrplatsen att anläggas på den 67 m höga klinten. Tornet i tegel hade kvadratisk bas och var 23 m högt. Lyshöjden blev därigenom 90 m.

  • Som ljuskälla valde man som första fyr i Danmark att använda oljegas, som ger en stark låga.
  • Fyr nummer två blev den nästan samtida Blåvandshuk.
Framställningen av gasen skedde på platsen i två slutna ugnar, en med 5 och en med 10 m3 gas per timme.
Gasen mellanlagrades i en cistern om 11 m3 vid fyrplatsens södra ände.
Från denna gick ett rör av bly till tornet och brännaren försedd med glödnät.
  • Linsapparaten tillverkades av Barbier & Benard och kostade 42 000 DKr. Detta att jämföra med kostnaden 176 000 för hela fyrplatsen.
Linsen av 2:a ordningen var omgående och med kvicksilverlagring, driven av urverk och lod.
Linsen bestod av 134 handslipade linsdelar.

1900 den 27 december tändes fyren första gången. Karaktär: B 1 + 2 30 s.

Fotogen

1906 Framställningen av oljegas krävde en hel del arbetskraft. Gasen ersattes därför detta år med fotogen. Ljusstyrka 220 181 cd.

1908 stängdes gastillverkningen och mistsignaleringen skedde med hjälp av en fotogendriven motor på 10 hk.

1920 skedde ett par stora skred i klinten. Sandflykten tilltog och man fick allt som oftast befria fyrplatsen från sand som kom drivande med vinden.

Elektriskt ljus

1948 elektrifierades fyren. Glödnätsbrännaren ersattes av en glödlampa på 550 W.

1953 hade klinten vuxit så i höjden att fartygen inte längre kunde uppfatta mistsignalen från fyrtornet vilken därför detta år drogs in.

Fyren släcktes

1968 den 1 augusti släcktes fyren.

Nuvarande karaktär: Släckt (förutvarande lysvidd 23 M). Lyshöjd: (när den var tänd: 90 m).


Jfr oljegas, glödnät, kvicksilverlagring, danskt fyrväsende, Skagerack, riksdaler.