Reverberfyr

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

reverberfyr, äldre benämning på fyr med Argandsk lampa och spegel (parabolisk reflektor). Användes för att skilja från lentillefyr (från franskans lentille = lins).

Uttrycket "reverber", plural "reverberer", användes på 1800-talet. Nutida benämning spegelfyr.

Gav vad som då betecknades som fyrkaraktären blänk eller blixtsken.

Uttrycken lentille och reverber kom från franskan till Sverige på 1840-talet och gav glans och status åt den tidens nymodighet: fyrlinsen.

Uttrycken lentillefyr och reverberfyr användes bland annat i Underrättelse om Svenska Fyrarne efter Kongl. Förvaltningens Af Sjö-Ärendena Beslut, Utgifven Af Lots-Direktörs-Embetet i Febr. 1848


LFl 10s.jpg

Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg Kompassros ritad.jpg Symbol Person.jpg Livet.jpg


Ur firma Lyths produktkatalog:

ParaboliskLyth.jpg RotSpegelappLyth.jpg


Jfr fyrljusreflektor, lentillefyr, Carlsten, Landsort, Hoburg, Kullen, Skoghall, teknik.