Reserv

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Reserv, anordning som träder in då ordinarie fallerar.

1) Exempel: dalén-ljus som reserv för elektriskt ljus. Se även AGA-gasreserv Länk: Ljusväxlare från AGA AB Se även reservkraft

2) Namn på ett antal fyrskepp avsedda att vara reservfartyg. De ingick i "reservflottan". Skroven var målade i rött, i likhet med övriga fyrskepp, men var försedda med RESERV i stora vita bokstäver på sidorna.

Ibland blev de dock tjänstgörande en längre tid vid en fyrskeppsstation och fick då stationens namn målad på sidorna. Exempel är Fyrskepp Nr 28 Reserv som en längre tid kom att tjänstgöra vid Falsterborev och fick då dennas namn på sidorna.

3) Även "ordinarie" fyrskepp kom tid efter annan att inte ligga på tilltänkt station. De kom då kortare eller längre tid att tillhöra "reservflottan". Se tabell nedan.

Fl(2) 6s.jpg

Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Kompassros ritad.jpg


Drogden lampa med gasreserv. Foto Niels Stummann
Elektriskt ljus med dalén-ljus som reserv. Foto Commonwealth Lighthouse Service, Melbourne
Generator för reservkraft. Hoburg. Foto Leif Elsby

Fyrskepp Nr 18 Reserv

Klicka här: Fyrskepp Nr 18 Reserv

Fyrskepp Nr 24 Reserv

Klicka här: Fyrskepp Nr 24 Reserv

Fyrskepp Nr 26 Reserv

Klicka här: Fyrskepp Nr 26 Reserv

Fyrskepp Nr 28 Reserv

Klicka här: Fyrskepp Nr 28 Reserv

Tabell fyrskepp som reserv

Flera fyrskepp har under kortare eller längre tid tjänstgjort som reserv.

Tjänstgöringar

1854-1861 tjänstgjorde fyrskepp Nr 7 Vulkan som fyrskepp Reserv.

1855-1886 tjänstgjorde fyrskepp Nr 13 Kalkgrundet som fyrskepp Reserv.

1870-1872 tjänstgjorde fyrskepp Nr 7 Vulkan som fyrskepp Reserv.

1870-1871 tjänstgjorde fyrskepp Nr 9 Diana som fyrskepp Reserv.

1875-1877 tjänstgjorde fyrskepp Nr 7 Vulkan som fyrskepp Reserv.

1875-1878 tjänstgjorde fyrskepp Nr 11 Irene som fyrskepp Reserv.

1875-1900 tjänstgjorde fyrskepp Nr 9 Diana som fyrskepp Reserv.

1878-1878 tjänstgjorde fyrskepp Nr 1 Finngrunden som fyrskepp Reserv.

1878-1882 tjänstgjorde fyrskepp Nr 8 Svinbådan som fyrskepp Reserv.

1879-1880 tjänstgjorde fyrskepp Nr 7 Vulkan som fyrskepp Reserv.

1883-1884 tjänstgjorde fyrskepp Nr 4 Falsterborev som fyrskepp Reserv.

1884-1897 tjänstgjorde fyrskepp Nr 3 Grundkallen som fyrskepp Reserv.

1887-1909 tjänstgjorde fyrskepp Nr 4 Falsterborev som fyrskepp Reserv.

1888-1892 tjänstgjorde fyrskepp Nr 1 Finngrunden som fyrskepp Reserv.

1890-1960 tjänstgjorde fyrskepp Nr 26 Reserv som fyrskepp Reserv.

1894-1895 tjänstgjorde fyrskepp Nr 1 Finngrunden som fyrskepp Reserv.

1894-1957 tjänstgjorde fyrskepp Nr 18 Reserv som fyrskepp Reserv.

1898-1898 tjänstgjorde fyrskepp Nr 1 Finngrunden som fyrskepp Reserv.

1898-1899 tjänstgjorde fyrskepp Nr 12 Grepen som fyrskepp Reserv.

1900-1900 tjänstgjorde fyrskepp Nr 21 Trelleborgsredd som fyrskepp Reserv

1902-1903 tjänstgjorde fyrskepp Nr 3 Grundkallen som fyrskepp Reserv.

1903-1924 tjänstgjorde fyrskepp Nr 24 Reserv, ”Lilla Reserv” som fyrskepp Reserv.

1910-1929 tjänstgjorde fyrskepp Nr 28 Reserv, ”Stora Reserv” som fyrskepp Reserv.

1917-1926 tjänstgjorde fyrskepp Nr 2B Almagrundet som fyrskepp Reserv.

1920-1937 tjänstgjorde fyrskepp Nr 31 Megrundet som fyrskepp Reserv.

1926-1959 tjänstgjorde fyrskepp Nr 24 Reserv, ”Lilla Reserv” som fyrskepp Reserv.

1931-1931 tjänstgjorde fyrskepp Nr 21 Trelleborgsredd som fyrskepp Reserv.

1931-1972 tjänstgjorde fyrskepp Nr 8 Svinbådan som fyrskepp Reserv.

1947-1947 tjänstgjorde fyrskepp Nr 19 Norströmsgrund som fyrskepp Reserv.

1947-1953 tjänstgjorde fyrskepp Nr 20 Grepen som fyrskepp Reserv.

1952-1962 tjänstgjorde fyrskepp Nr 27 Malmö Redd som fyrskepp Reserv.

1960-1962 tjänstgjorde fyrskepp Nr 30 Grundkallen fyrskepp Reserv.

1961-1965 tjänstgjorde fyrskepp Nr 24 Reserv, ”Lilla Reserv” som fyrskepp Reserv.

1967-1970 tjänstgjorde fyrskepp Nr 6 Svenska Björn som fyrskepp Reserv.

1969-1972 tjänstgjorde fyrskepp Nr 30 Grundkallen som fyrskepp Reserv.


Jfr fyrskepp, mistsignal, radiofyr, undervattensklocka, fotogen, AGA-ljus, dalén-ljus, fyr.