Relandersgrund

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Relandersgrund, finskt grundområde utanför Rauma i Bottenhavet. Har gett namn åt en fyrskeppsstation och ett fyrskepp (fyrskepp Nr 11F Relandersgrund). Ersatt av fyr- och lotsplats Kylmäpihlaja. Relandersgrund fyrskeppsstation var verksam 1885-1955

Relandersgrund.jpg
fyrskepp Nr 4F Qvarken (Snipan). Arkiv Finlands Sjöfartsverk

FiFlag.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg

fyrskepp Nr 11F Relandersgrund. Arkiv Finlands Sjöfartsverk
Fyrskepp Nr 17F Helsinki. Arkiv Finlands Sjöfartsverk
Fyrskepp Nr 14F Kemi. Arkiv Finlands Sjöfartsverk
Kylmäpihlaja fyr- och lotsplats. Foto Esbjörn Hillberg
Laddar karta ...


Fyrskeppsstationen

Fyrskeppsstationen Relandersgrund / Rauma låg utanför Rauma i Bottenhavet.

1885-1955 var Relandersgrund fyrskeppsstation.

Fyra fartyg har tjänstgjort på stationen:

1885-1887 det finska fyrskepp Nr 4F Qvarken (Snipan)

1888-1918 det finska fyrskepp Nr 11F Relandersgrund, vilket byggdes för placering på denna station.

1918-1921 det finska Fyrskepp Nr 17F Helsinki under namnet Relandersgrund.

1921-1926 det finska fyrskepp Nr 14F Kemi under namnet Relandersgrund.

1927-1932 det finska fyrskepp Nr 14F Kemi under det förfinskade namnet Relanderimatala.

1933-1953 det finska fyrskepp Nr 14F Kemi under namnet Rauma.

1953 ersattes fyrskeppsstationen av fyr- och lotsplatsen Kylmäpihlaja.

Fyrskepp Nr 11F Relandersgrund

Finska fyrskeppsstationer från norr till söder

Kemi ______________ Marjaniemi _______ Nahkiainen _______ Helsingkallan

Qvarken (Snipan) __ Storkallegrund ___ Relandersgrund ___ Storbrotten

Äransgrund ________ Kalbådagrund _____ Werkkomatala _____ Taipaleenluoto

Tabell finska fyrskepp

Fyrskepp Nr 1F Marjaniemi ________ Fyrskepp Nr 2F Marjaniemi ______ Fyrskepp Nr 3F Marjaniemi

Fyrskepp Nr 4F Qvarken (Snipan) __ Fyrskepp Nr 5F Taipaleenluoto __ Fyrskepp Nr 6F Storkallegrund

Fyrskepp Nr 7F Werkkomatala ______ Fyrskepp Nr 8F Nahkiainen ______ Fyrskepp Nr 9F Snipan

Fyrskepp Nr 10F Helsingkallan ____ Fyrskepp Nr 11F Relandersgrund _ Fyrskepp Nr 12F Kalbådagrund

Fyrskepp Nr 13F Plevna ___________ Fyrskepp Nr 14F Kemi ___________ Fyrskepp Nr 15F Storbrotten

Fyrskepp Nr 16F Kalbådagrund _____ Fyrskepp Nr 17F Helsinki _______ Fyrskepp Nr 18F Storbrotten


Jfr Bottenhavet, fyrskepp, finskt fyrväsende