Radiopejl

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

radiopejl, anordning för att bestämma riktningen till en radiosändare. Radiopejlen har en antenn som är riktningskänslig och är kopplad till en mottagare på vilken riktningen till radiosändaren kan avläsas.

Syftet är att bestämma navigatörens position. Det kan göras genom så kallad krysspejling, dvs pejling av två eller fler sändare, eller via två eller flera mottagare på olika platser.

Anläggning för radiopejl ombord på ett fartyg

Symbol fyr.jpg Blixtsymbol.jpg Kompassros ritad.jpg

Här pejlas riktningen till ett fartyg med radiosändare

Pejling från land (fyrplatser)

1921-1925 försågs fyra svenska fyrplatser med radiopejlstation: Morups Tånge, Vinga, Hållö, och Landsort (1935). De sattes upp och drevs av personal från Svenska Telegrafstyrelsen (Telegrafverket). Ett fartyg kunde anropa och be att få bäringen till fartyget radiopejlad. Noggrannheten var god. Utbyggnaden av pejlstationer täckte emellertid inte möjligheten till krysspejling. Med uppgift från minst två bäringar kunde navigatören på fartyget lägga ut dessa i sjökortet och därigenom finna sin position i skärningspunkten för bäringarna.

1923 fick fyrplatsen Marstein i Norge radiopejl

1927 uppfördes en radiopejlstation på fyrplatsen Ferder, Norge.

1929 anlade den norska marinen en station för radiopejling på fyrplatsen Oksöy, Norge.

Pejling från fartyg

1927 började uppbyggnaden av det svenska systemet för radiofyrar. Under de följande årtiondena tillkom radiofyrar på många fyrplatser.

  • 1949 omfattade det 25 cirkulära radiofyrar.
  • 1991 omfattade det 38 cirkulära radiofyrar.
  • 1992 omfattade det 13 cirkulära radiofyrar.

Genom att själv krysspejla radiofyrar med hjälp av fartygets egna radioutrustning kunde navigatören få fram önskade bäringar och därigenom finna sin position. Med användning av en utrustning av hög kvalitet och inpejling av tre radiofyrar kunde noggrannheten uppgå till cirka ± 0,3 M ( ± 600 m).

Felkällor

Radiopejling har några felkällor som man bör ta hänsyn till:

  1. Radiodeviation, som orsakas av egna fartygets skrov eller rigg. Kan bestämmas då fartyget ligger i hamn
  2. Natteffekt, som orsakas av förändringar i atmosfärens skiktning på dagen resp. natten som följd av ändrad solbelysning. Speciellt vid solens upp- eller nedgång kan pejlminimum vandra fram och åter så att pejlingens tillförlitlighet blir dålig
  3. Avvikelse över land kan inträffa nära en kust eller om en landmassa ligger mellan fartyget och radiofyren
  4. Refraktion, som inträffar då radiostrålar går längs med en landmassa


Jfr fyrskepp, fyr, radiofyr, riktad radiofyr, radiopejl, markvåg, morsealfabetet, bäring, radiofrekvens, TRANSIT, GPS, D-GPS, Glonass, Galileo, LORAN, Decca Navigator, TORAN, Consol, Epos, radar, racon, radionavigering, Grimeton, telegraf, telefon, navigering, astronomisk navigation.