Radiofrekvens

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

radiofrekvens, elektromagnetisk strålning med en sådan frekvens att den kan uppfattas på avstånd (radio).


Blixtsymbol.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Symbol fyr.jpg Kompassros ritad.jpg

En klassisk mottagare för rundradio, utrustad med nymodigheten UKW, dvs FM-radio.
En på sin tid populär modell av mottagare för VHF. Foto L Elsby.
Grimeton, tidig klassisk radiosändare. Vykort med stationsbyggnad och sändarmaster

Frekvens och våglängd

Frekvensen mäts i svängningar per sekund.

1 svängning per sekund = 1 Hz. 1 kHz = 1000 Hz, 1 MHz = 1000 kHz, 1 GHz = 1000 MHz.

Frekvensen uttrycks vanligen i kHz och våglängden i meter.

  • Sambandet dem emellan är: frekvens (i kHz) x våglängd (i m) = 300 000 (m/s, ljusets hastighet i vacuum).

Frekvens vs räckvidd

  • Låga frekvenser kan få långsträckt utbredning. De kan gå jorden runt.
  • Höga frekvenser går inte längre än till horisonten. De kräver (förenklat) att man har ”ögonkontakt”.

Jämför avsnittet om markvåg

Tilldelning

För att inte skapa kaos i etern samordnas tilldelningen av frekvenser för olika ändamål.

  • Den internationella teleunionen ITU gör den övergripande planeringen.
  • Besluten administreras därefter på lokal nivå i regioner och länder.
  • I Sverige sker samordningen av PTS (Post- och Telestyrelsen).
  • Ofta delar flera tillämpningar samma frekvensområde.

Tabell

Frekvens (MHz)_ våglängd (m) __ Anmärkning
0,070-0,130 ___ 4286-2308 _____ Decca Navigator radiofyrar
0,149-0,283 ___ 2013-1060 _____ ljudradions långvåg
0,2873-0,3145 _________________ radiofyrar
0,527-1,606 ____ 569-187 ______ ljudradions mellanvåg
1,609-1,63 ____________________ riktad radiofyr
27 ____________________________ diverse med låg effekt, bl a privatradio
47-68 _________________________ TV VHF band 1
87,5-108,5 ____ 3,43-2,76 _____ ljudradions ultrakortvåg (FM)
156 ___________________________ VHF-bandet
174-233 _______________________ TV VHF band 2
380-400 _______________________ diverse med låg effekt, bl a Bluetooth datatrafik
450-470 _______________________ mobiltelefoni NMT 450
470-862 _______________________ TV UHF
890-959 ______ 0,337-0,313 ____ mobiltelefoni gsm 900


Frekvens (MHz)_ våglängd (cm) _ Anmärkning
1176 ____________ 25,5 ________ satellitnavigering europeiska Galileo
1196-1207 _____________________ satellitnavigering europeiska Galileo
1215-1355 _____ 24,7-22,1 _____ Radar L-bandet
1227,6 ________________________ satellitnavigering amerikanska GPS
1575,4 __________ 19,0 ________ satellitnavigering amerikanska GPS
1710-1785 _____________________ mobiltelefoni gsm 1800
1805-1880 _____________________ mobiltelefoni gsm 1800
1900-2010 _____ 15,7-14,9 _____ mobiltelefoni 3G
2110-2200 _____________________ mobiltelefoni 3G
2300-2380 _____________________ mobiltelefoni 5G
2450 ____________ 12,2 ________ mikrovågsugn för kök
2570-2690 _____________________ mobiltelefoni 4G
2700-3400 _____ 11,1-8,8 ______ Radar S-bandet
3400-3720 _____________________ mobiltelefoni 5G
5250-5850 ______ 5,7-5,1 ______ Radar
8500-9800 ______ 3,5-3,1 ______ Radar X-bandet
10000-10250 ____ 3,0-2,9 ______ Radar X-bandet
15900-17100 ____ 1,9-1,8 ______ Radar
33000-35000 ____ 0,91-0,86 ____ Radar


Jfr fyrskepp, fyr, radiofyr, riktad radiofyr, pejlstation, radiopejl, markvåg, morsealfabetet, bäring, radiofrekvens, TRANSIT, GPS, D-GPS, Glonass, Galileo, LORAN, Decca Navigator, TORAN, Consol, Epos, radar, racon, radionavigering, Grimeton, telegraf, telefon, gsm, navigering, astronomisk navigation.