Radiofrekvens

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

radiofrekvens, elektromagnetisk strålning med en sådan frekvens att den kan uppfattas på avstånd (radio).

Fotogenlamp ritad.jpg Symbol fyr.jpg Blixtsymbol.jpg Kompassros ritad.jpg

Frekvens och våglängd

Frekvensen mäts i svängningar per sekund.

1 svängning per sekund = 1 Hz. 1 kHz = 1000 Hz, 1 MHz = 1000 kHz, 1 GHz = 1000 MHz.

Omvandling mellan frekvens och våglängd sker med användning av värdet för ljusets hastighet (300 000 000 m/s)

våglängd (m) = 300 000 000 / frekvens (Hz)

Frekvens vs räckvidd

  • Låga frekvenser kan få långsträckt utbredning. De kan gå jorden runt.
  • Höga frekvenser går inte längre än till horisonten. De kräver (förenklat) att man har ”ögonkontakt”.

Jämför avsnittet om markvåg

Tilldelning

För att inte skapa kaos i etern samordnas tilldelningen av frekvenser för olika ändamål.

  • Den internationella teleunionen ITU gör den övergripande planeringen.
  • Besluten administreras därefter på lokal nivå i regioner och länder.
  • I Sverige sker samordningen av PTS (Post- och Telestyrelsen).
  • Ofta delar flera tillämpningar samma frekvensområde.

Tabell

Frekvens (MHz)_ våglängd (m) __ Anmärkning
0,070-0,130 ___ 4286-2308 _____ Decca Navigator radiofyrar
0,149-0,283 ___ 2013-1060 _____ ljudradions långvåg
0,2873-0,3145 _________________ radiofyrar
0,527-1,606 ____ 569-187 ______ ljudradions mellanvåg
1,609-1,63 ____________________ riktad radiofyr
27 ____________________________ diverse med låg effekt, bl a privatradio
47-68 _________________________ TV VHF band 1
87,5-108,5 ____ 3,43-2,76 _____ ljudradions ultrakortvåg (FM)
174-233 _______________________ TV VHF band 2
380-400 _______________________ diverse med låg effekt, bl a Bluetooth datatrafik
450-470 _______________________ mobiltelefoni NMT 450
470-862 _______________________ TV UHF
890-959 ______ 0,337-0,313 ____ mobiltelefoni gsm 900


Frekvens (MHz)_ våglängd (cm) _ Anmärkning
1176 ____________ 25,5 ________ satellitnavigering europeiska Galileo
1196-1207 _____________________ satellitnavigering europeiska Galileo
1215-1355 _____ 24,7-22,1 _____ Radar L-bandet
1227,6 ________________________ satellitnavigering amerikanska GPS
1575,4 __________ 19,0 ________ satellitnavigering amerikanska GPS
1710-1785 _____________________ mobiltelefoni gsm 1800
1805-1880 _____________________ mobiltelefoni gsm 1800
1900-2010 _____ 15,7-14,9 _____ mobiltelefoni 3G
2110-2200 _____________________ mobiltelefoni 3G
2450 ____________ 12,2 ________ mikrovågsugn för kök
2570-2690 _____________________ mobiltelefoni 4G
2700-3400 _____ 11,1-8,8 ______ Radar S-bandet
5250-5850 ______ 5,7-5,1 ______ Radar
8500-9800 ______ 3,5-3,1 ______ Radar X-bandet
10000-10250 ____ 3,0-2,9 ______ Radar X-bandet
15900-17100 ____ 1,9-1,8 ______ Radar
33000-35000 ____ 0,91-0,86 ____ Radar


Jfr fyrskepp, fyr, radiofyr, riktad radiofyr, pejlstation, radiopejl, markvåg, morsealfabetet, bäring, radiofrekvens, TRANSIT, GPS, D-GPS, Glonass, Galileo, LORAN, Decca Navigator, TORAN, Consol, Epos, radar, racon, radionavigering, Grimeton, telegraf, telefon, gsm, navigering, astronomisk navigation.