Panama-kanalen

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Panama-kanalen, trafikled mellan Atlanten och Stilla havet genom Panamanäset i Centralamerika. Invigd 1914.

Kanalen utrustades med fyrar från AGA AB
Panama med kanalen. Arkiv wikipedia

KanalSymbol.jpg Symbol fyr.jpg Symbol lysboj.jpg Symbol racon.jpg

Data

Längd 82 km varav 26 km i Gatunsjön, minsta djup 12,5 m, 6 slussar.

Nutidens panamax-fartyg är 294 meter långa, 32 meter breda och kan lasta 4 500 containrar.

Slussarna är 33,5 meter breda.

Morgondagens postpanamax kan vara 366 meter långa, 49 meter breda och ha ett djupgående på 15 meter.

De nya slussarna blir 55 meter breda.

Sjövägen från Nordamerikas västkust till ostkust förkortades med cirka 13 000 km jämfört med att ta vägen runt Kap Horn i Sydamerika.

Gatunsjön är en konstgjord sjö, på sin tid världens största, bildad genom omlänkning av floden Chagres. Från Atlanten leder de tre Gatun-slussarna till denna sjö, som ligger 26 m över havet.

 • Slussen Pedro Miguel och de två slussarna Miraflores utjämnar nivåskillnaden till Stilla Havet.
 • Slussarna är dubbla och medger samtidig trafik i båda riktningarna.

Förhistorik

 • 1531 reste den spanske conquistadoren Vasco Nuñes de Balboa över det panamanska näset och fann att det inte behövdes mycket för att få en vattenväg mellan Atlanten och Stilla Havet.
 • 1534 genomfördes en studie i vad som skulle krävas för att bygga en passage.
 • 1846 erhöll USA genom ett fördrag med Nya Granada, nuvarande Colombia, rätten att sondera för en kanal vid Nicaraguasjön.
 • 1848 hittades guld i Kalifornien och intresset för en förbindelse mellan Amerikas väst- och ostkust ökade.
 • 1869 var järnvägen i USA klar mellan Atlanten och Stilla havet.

Bygget

1881 påbörjades i konkurrens med de amerikanska sonderingarna arbetet med grävningar vid Panama-näset.

 • Detta gjordes av ett franskt bolag under ledning av Ferdinand de Lesseps, som hade lett arbetet av byggandet av de 169 km långa Suez-kanalen 1859-1869.
 • Hans idé var att liksom Suez-kanalen bygga Panama-kanalen utan slussar.

1884 uppgick arbetsstyrkan till 19 000 man. Trots detta gick arbetet framåt mycket långsamt.

 • De ångdrivna grävmaskinerna visade sig vara fullständigt otillräckliga.
 • Det eviga regnandet utlöste jordskred som raserade gjorda arbeten.
 • Tyfus, kolera, smittkoppor, dysenteri och malaria skördade många liv.
Gula febern tog detta år 200 liv per månad trots att Lesepps inrättat förstklassiga sjukhus.
 • Kostnaderna i pengar och människoliv var skyhöga.

1889 gick det franska bolaget omkull varpå följde en finansiell och politisk skandal i Frankrike ända upp i den högsta politiska ledningen.

 • 22 000 hade då omkommit för bygget av kanalen.

Politik

1901 blev kanalbygget genom inblandning av Storbritannien och uppköp av de franska rättigheterna en affär mellan USA och Colombia.

 • Men Colombia accepterade inte villkoren för att avträda kanalzonen.

1903 inträffade en politisk resning i området och USA stödde denna.

 • Staten Panama utropades som självständig republik.
 • På initiativ av president Roosevelt träffade USA ett avtal med Panama.
 • USA skulle mot 10 miljoner $ i engångsavgift och årliga, stegvis ökande avgifter få ständig nyttjanderätt till kanalzonen samt få sköta administrationen och det militära skyddet.
 • Kanalzonen var ett på vardera sidan av kanalen 8 km brett område, 1675 km2, 50 000 invånare.

Fortsatt bygge

1904 tar en amerikansk styrka om 1 800 man över där fransmännen slutade.

 • Gula febern och malarian fortsatte att skörda liv och fick arbetet att avstanna.
 • Man förstod snart att det var myggorna som spred dessa sjukdomar.
 • Med insektsmedel och en tunn oljehinna på alla vattenytor förhindrades mygglarverna att kläckas.
 • Som kompensation för detta intrång för lokalbefolkningen fick de rinnande vatten indraget i bostäderna.

1905 utnämndes amerikanen John Stevens till projektledare.

 • Han förstod att bygga upp infrastrukturen.
 • En 720 km lång järnväg byggdes för att forsla bort jordmassorna.
 • Ordentliga bostäder byggdes åt arbetarna. De försågs med elektrisk belysning som på den tiden var en oerhörd lyx.
 • Invånarna flyttades från kanalzonen och från den mark som senare översvämmades av Gatunsjön.

1906 skedde det sista dödsfallet i gula febern. Arbetet tog fart.

1907 tog överste George W Goethals över kanalbygget.

 • Lesseps´ plan att bygga kanalen utan slussar övergavs och istället gjordes lösningen med slussar och den konstgjorda Gatun-sjön med 26 m nivåskillnad.
 • Denna nås via gigantiska slussar i tre lyft.
 • Dessa provades första gången den 26 september 1913 med en liten bogserbåt i åsyn av tusentals hurrande arbetare och turister.

1910 var nästan 40 000 man sysselsatta med att dygnet runt bygga kanalen.

 • Många av dem kom från Antillerna, till exempel Jamaica.

Genombrott för AGA AB

1912 fick AGA den eftertraktade ordern om att förse kanalen med fyrljus. AGA AB fick genom detta sitt stora internationella genombrott.

Invigning

1914 den 15 augusti invigdes kanalen officiellt men utan pompa och ståt.

 • Det första världskriget hade just brutit ut.
 • Lastfartyget Cristóbal gjorde den officiella premiärresan genom kanalen.

1936 var kanalen redan för liten för dåtidens fartyg. Kanalen har sedan byggts ut flera gånger.

Mer politik

Panama har under flera år krävt suveränitet över kanalen, vilket utlöst våldsamma antiamerikanska stämningar.

1977 träffade president Carter ett avtal, som innebar att

 • USA skulle avträda kanalen före år 2000 men fortsatt att
 • vid behov kunna ingripa för att skydda kanalfarten.

1999 överfördes kanalzonen till Panama.

Trafik

2006 passerade 14 194 fartyg kanalen, varav 12 772 var oceangående. 48% utgjordes av panamax. 3 290 var containerfartyg. 2 752 utgjordes av torrbulkfartyg. 2 096 var kylfartyg. 766 var bilfraktfartyg.

2007 hade 922 000 fartyg passerat kanalen. 5% av världshandeln passerar genom denna.

 • Trafiken var nu så tät att det bara krävdes en mindre störning för att det skall uppstå långa köer med väntande fartyg.
 • En passage tog cirka 12 timmar.

2014 planeras kanalen att efter ombyggnad öppna med slussar 427 meter långa och 55 meter breda.

 • Bygget beräknas kosta 5,25 miljarder USD och återbetalas genom kanaltull, som idag är cirka 67 000 USD per passage och fartyg.
 • Kanalen blir då sexfilig.
 • Problemet ligger inte i utbyggnad eller inte, utan i förvaltandet av de framtida intäkterna.

Länkar


Jfr kanal, Suez-kanalen, Kielkanalen, AGA AB, Lux, kolera, karantän.