Oskarsgrundet

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Oskarsgrundet grundområde i södra änden av Flintrännan i Öresund, har gett namn åt en fyrskeppsstation samt två kassunfyrar. Öresund. Fyrskeppsstationen verksam 1879-1961

Öresund. Oskarsgrundet är den västra delen av ett grundområde bestående av rullsten mellan Limhamn och Saltholms södra del. Grundområdet är cirka 5 m djupt men kan omformas av vinterisen. 
Öresund karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol kassfr.jpg Symbol racon.jpg Livet.jpg Symbol lysboj.jpg

Oskarsgrundet fyr 1961. Vykort
Laddar karta ...


Fyrskeppsstationen

Fyrskeppsstationen Oskarsgrundet låg till början cirka 0,4 M V om Oskarsgrundet, på botten bestående av sten på position Lat. N. 55° 35’ 24". Long. O. 12° 51’. Något senare flyttades stationen till norr om grundet.

”Fyrfartygets station är väster om grundet Oskarsgrundet, där det första gången utlades 1879. Stationen tjänar såväl som varnare för grundet som angöring för Flintrännans sydliga del. Vid strömsättning bör passerande fartyg framföras med försiktighet då fyrfartyget ligger nära den härstädes smala rännan.”


1879-1961 var Oscarsgrundet fyrskeppsstation

1914-1919 var fyrskeppsstationen tillfälligt indragen pga första världskriget.

Två fartyg har tjänstgjort på stationen

Väderstation

Till SMHI observerades och rapporterades åren 1883-1914, 1919-1939, 1949-1961 data gällande meteorologiska parametrar, havstemperatur, salthalt, strömriktning och strömhastighet

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Oskarsgrundet

Oskarsgrundet NO resp SV kassunfyr

Tabell svenska fyrskeppsstationer

Norströmsgrund __ Östra Kvarken __ Sydostbrotten _______ Finngrunden

Västra Banken ___ Grundkallen ____ Grepen ______________ Svenska Björn

Almagrundet _____ Hävringe _______ Kopparstenarna ______ Utgrunden

Ölandsrev _______ Jerskullen _____ Trelleborgsredd _____ Falsterborev

Oskarsgrundet ___ Kalkgrundet ____ Malmö redd/Sjollen __ Svinbådan

Fladen __________ Vinga __________ Grisbådarna _________ Megrundet

Svenska fyrskeppsstationer

Laddar karta ...


Jfr Öresund, svenskt fyrväsende, fyrskepp, Kalkgrundet, Malmö redd, fyrljusreflektor, mistsignal, Nautofon, bestickföring, lod, utprickning, kassunfyr, dalén-ljus, radiofyr, racon, Flintrännan