Oksöy

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Oksöy, norsk ö, angöringsfyr och f.d. bemannad fyrplats i södra Norge, Vest-Agder fylke, Skagerack. Bemannad: 1832-2004

Norges första fyr med linsapparat. Fyrplatsen ligger ytterst i Kristiansands fjord, på västra sidan, cirka 8 km från Kristiansand. På östra sidan av fjorden ligger fyrplatsen Grönningen och längre in i fjorden fyrplatsen Odderöy 
OksöyKartaRitad.jpg
Fl(2) 30s.jpg

NorFlag.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg

Oksöy. Foto Esbjörn Hillberg
Oksöy. Arkiv flekkeroy.no
Laddar karta ...


Norskt Nr: 071700

WGS-84 Lat. N 58° 04'30. Long. E 8° 03'38

Bemannad: 1832-2004

Ön

Oksöy är en låg, förhållandevis frodig ö. Hamnen ligger på västra sidan och har formen av en halvcirkel. Bebyggelsen är spridd över ön, från hamnen till tornet. På norra sidan av hamnen ligger utkik och bostad för lots.

Fyr

1831 köpte staten ön Oksöy för 600 spd och uppförandet av fyrplatsen påbörjades i april.

 • Arbetet leddes av löjtnant Rynning.
 • Tornet var 23 alnar (13,8 m) högt, mycket kraftigt och uppfört i tegelsten med extra starkt kalkbruk.
 • Boningshuset innehöll 3 rum och ett vindsrum.
 • "Hamnen" var mycket oskyddad med en enkel brygga av trä
 • Vågbrytare tillkom långt senare.

1832 25 november tändes fyren första gången.

 • Trumlinsen var av 2:a ordningen med omkring denna 3 stycken gående dioptriska linser, dvs det var en "Lentilleapparat".
 • Karaktären var fast med var 4:e minut förstärkt sken, se fast sken med blänk.
 • Norges första fyrförvaltare anställdes.
 • Månadslöjtnant Cornelius Bergh gav med två hustrur upphov till 25 barn på fyrplatsen.

1853 ändrades fyrkaraktären till fast sken till en kostnad av 5 356 spd.

1861 uppfördes ett boningshus med uthus för assistent och fyrvaktare.

1869 försågs fyrplatsen med telegraf. En kabel lades ut.

På 1860-talet började man göra meteorologiska observationer på Oksöy. Jämför SMHI

1891 togs en mistsirén i drift.

 • Det var en 1:a klassens sirén driven av en fotogenmotor i ett nyuppfört maskinhus, den första sådan motor inköpt av Fyrväsendet.

1892 uppfördes ett nytt boningshus för fyrförvaltaren (fyrmästaren).

Nytt fyrtorn

1900 uppsattes ett nytt 22 m högt torn av gjutjärn, med sockel och lanternin. Tornhöjd 36 m.

1907 uppsattes en bifyr i det nya tornet.

1909 brann semaforen ner till grunden efter ett åskväder.

1910 var semaforen åter uppbyggd.

1920 uppfördes ett nytt maskinhus till mistsirénen. Själva sirénen monterades i torngalleriet.

1921 brann maskinhus och oljebod ner.

 • De ersattes av dito i armerad betong.
 • Nytt maskineri av norskt fabrikat installerades.

1929 anlade den norska marinen en station för radiopejling på fyrplatsen Oksöy.

1936 ersattes mistsirénen med en diafon för att ge kraftigare mistsignal.

1947 uppfördes en lotsutkik, vilken tidigare hade utgjort styrhytt på en skuta.

 • Lotsar hade då funnits på ön i mer än 100 år.

1964 uppfördes ett lotshus, vilket var i bruk till 1978.

1968 hade fyrplatsen cirkulär radiofyr.

2001 (inklusive tidigare och senare) ingick vinduppgifter (vindstyrka och vindriktning) från fyrplatsen i sjörapport från SMHI

2004 avbemannades fyrplatsen

Nuvarande karaktär huvudfyr: Fl(2) W 45s 17 M. Lyshöjd: 47 m. Racon: (- - -).

Nuvarande karaktär bifyr: F W 12 M. Lyshöjd: 25,5 m


Jfr norskt fyrväsende, Skagerack, Lentilleapparat, telegraf, telefon, signalflaggor, mistsignal, radiofyr, racon, bifyr, SMHI