Norströmsgrund

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Norströmsgrund, grund utanför inloppet till Luleå, har gett namn åt 1) en fyrskeppsstation, 2) ett fyrskepp (Fyrskepp Nr 19 Norströmsgrund) samt 3) den kassunfyr som ersatte fyrskeppsstationen. Norströmsgrund var verksam som fyrskeppsstation 1864-1946. Ersatt av Norströmsgrund kassunfyr.

SV om grundet, 12M S om Rödkallen. 
Grundområdet. Grundet utgörs av en sten- och sandbank nästan 4 M långt och 1 M brett och är beläget i öppna havet utanför inloppet till Luleå cirka 10 M syd om Rödkallen. Det grundaste området är cirka metern djupt. I tidiga seglingsbeskrivningar rekommenderades att "lodet bör flitigt därstädes begagnas" då man närmade sig. Ofta iakttogs en kraftig strömsättning vid platsen, vilket möjligtvis kan förklara namnet på grundet. 
Rödkallen karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol kassfr.jpg Symbol racon.jpg Livet.jpg

CG Edvard Åkerström, befälhavare på Norströmsgrund. Arkiv Lotsverket
Fyrskepp Nr 15 Utgrunden som Norströmsgrund. Arkiv Yngve och Ingrid Johansson
Fyrskepp Nr 15 Utgrunden på station Norströmsgrund. Arkiv Gunnar Lundberg
Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Fyrskeppet Norströmsgrund. Placerat sydväst om grundet med samma namn, 12 distansminuter S om Rödkallens fyr. Utlagt bl. a. för underlättandet av angöringen till Luleå. Postadress och Telegramadress: Luleå.

Fyrskeppet utlades på denna station år 1894. Det var n:r 19, det fyrskepp som nu, förlängt och ändrat, ligger på Utgrundens station i Kalmarsund. Utbytet mellan n:r 19 och (n:r 15) Utgrunden ägde rum något av åren omedelbart efter 1894, då det visade sig att det lilla skeppet ej kunde ligga ute på sin station. Sommaren 1924 utbyttes det då dittills använda fyrskeppet n:r 15 mot förutvarande fyrskeppet n:r 22 Västra Banken och n:r 15 förlades på den nyupprättade stationen Östra Kvarken, mitt emot Snipans fyrskepp på finska sidan av Norra Kvarken.

På väg in från station på förvintern år 1924 gick fartyget på grund och vattenfylldes, men bärgades av Neptunbolaget."


Norströmsgrund Luleå Södra Hamnen Luleå Stadsarkiv.jpg Norströmsgrund i Luleå Södra Hamnen bild Luleå Stadsarkiv..jpg

Norströmsgrund i Luleå Södra Hamnen. Luleå Stadsarkiv.

Fyrskeppsstationen

Fyrskeppsstationen Norströmsgrund låg cirka 3 M SV om grundet, på knappt 40 m djup och sandbotten på position Lat. N 65° 7’ 30". Long. O 22° 19’ 54". Några år efter utläggandet flyttades stationen cirka 1 M norrut.

1894-1969 var Norströmsgrund fyrskeppsstation. "Under perioden 1 juni - 10 juli är fyren släckt medan skeppet kvarligger på sin position. Efter kalla vintrar kan fartyget på grund av issituationen förväntas att utläggas först i mitten av juni."

1898 Fyrkaraktär: F W 10M. Veklampa med lins av 6:e ordningen. Ljusstyrka 250 HK. Lyshöjd: 6,5 m. Rött fyrskepp med vitt torn och 1 mast med toppkula samt NORSTRÖMSGRUND i vita bokstäver på båda sidorna.

Mistsirén för ånga, givande under tjocka varje minut en ljudstöt av c:a 6 sek varaktighet. Om mistapparaten ej arbetar, signaleras med ringklocka. Då från fyrskeppet observeras, att fartyg stävar mot grund, avfyras varningsskott.

Ljud 6 sek, tystnad 54 sek, osv.

Signaler rörande fyrskeppets utläggning och intagning eller om det tillfälligt lämnat stationen givas med en svart kon med spetsen nedåt oco en svart kula under, hissade.

vid Skags lotsplats å en signalställning,
och vid Bremö fyrplats å norra delen av en signalställning.

1864-1946 var Norströmsgrund fyrskeppsstation

Fem fartyg har tjänstgjort på stationen

Klick i bild länkar vidare

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Norströmsgrund

Fyrskepp Nr 19 Norströmsgrund

Norströmsgrund kassunfyr

Tabell svenska fyrskeppsstationer

Norströmsgrund __ Östra Kvarken __ Sydostbrotten _______ Finngrunden

Västra Banken ___ Grundkallen ____ Grepen ______________ Svenska Björn

Almagrundet _____ Hävringe _______ Kopparstenarna ______ Utgrunden

Ölandsrev _______ Jerskullen _____ Trelleborgsredd _____ Falsterborev

Oskarsgrundet ___ Kalkgrundet ____ Malmö redd/Sjollen __ Svinbådan

Fladen __________ Vinga __________ Grisbådarna _________ Megrundet

Klickbar karta svenska fyrskepp

Laddar karta ...


Jfr Bottenviken, fyrskepp, svenskt fyrväsende, kassunfyr, utsjöfyr, mistsignal, radiofyr, Jävre-Sandholmen, solpaneldrift, racon, Svinbådan, Utgrunden.