Nordre Röse

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Nordre Röse, dansk f.d. bemannad utsjöfyr i farleden Drogden, Öresund. Bemannad 1877-1926(?)

Fyren ligger mellan Amager och Saltholm och är den första bottenfasta fyr som byggts i Danmark. Fyren byggd för att vara bemannad
Öresund karta ritad.jpg
Nordre Röse fyr, efter ombyggnad 1893-1894. Arkiv Teknisk Tidskrift

DKFlag.jpg Symbol Person.jpg Symbol kassfr.jpg Lur ritad.jpg Symbol racon.jpg

Ritning till Nordre Röse. Arkiv Teknisk Tidskrift
Nordre Röse fyr med Öresundsbron i bakgrunden. Arkiv unc.edu
Planlins för fyrkaraktären växelsken. Varannat fack var med rött glas, varannat ofärgat. Denna har suttit i den gamla fyren för Väderöbod. Fjällbacka Hembygdsmuseum
Laddar karta ...


WGS-84 Lat. N 55° 38,16 Long. O 12° 41,20

Int. Nr. C2042

Fyren

1877 tändes fyren. Tornet totalt 17 m över havet.

Den var utrustad med omgående lins som gav växelsken, omväxlande rött och vitt sken.

1892-1893 skadades fyren av istrycket varefter den reparerades och förstärktes

Acetylen från eget gasverk

1906 byggdes fyren om till sektorindelad ledfyr.

1926 fick fyren elektriskt ljus med glödlampa 550 W, 45 871 cd

Avbemanning

Fyren avbemannades. Den sköttes av två skiftlag om vardera tre personer. Ett skift varade en vecka.

Nuvarande karaktär: Oc(2) WRG 6s 17M. Lyshöjd 14 m. Racon

Artikel ur Teknisk Tidskrift 23 Aug. 1930

Vattendjupet å fyrplatsen är 4 m. Underbyggnaden har ett elliptiskt tvärsnitt med dimensionerna 30 x 16 m och med storaxeln i riktning norr – söder. På undervattensdelarna äro i båda ändarna anordnade utskjutande spetsformiga delar, verkande som isbrytare, så att underbyggnadens största längd är 44 m.

Grunden har förstärkts medelst träpålning. Mellan pålhuvudena har anordnats stenfyllning. På denna till närheten av vattenytans nivå nående underbyggnad har gjutits ett stort och kraftigt fundament, vilket beklätts med granit. I detta har man anordnat rum för vaktpersonal, förråd m.m. På däcket har byggts ett kraftigt ca 14 m högt, runt fyrtorn av sten och betong.

Denna i Öresund belägna fyr har varit utsatt för synnerligen kraftig påfrestning av isgång. Under vintern 1892-1893 skadades sålunda fyrens underbyggnad allvarligt av påträngande ismassor, i det att bland annat pålningen svårt skadades. Fyren ombyggdes därefter under åren 1893-1894, varvid underbyggnaden utfördes med lodräta sidor och framspringande isbrytarspetsar.

Mistsignalstation anordnades å fyren i samband med ombyggnaden, varjämte bostadsförhållandena förbättrades. Ombyggnadsarbetena kostade ca 100 000 kronor (danska).


Jfr Öresund, danskt fyrväsende, kassunfyr, Drogden