Nakkehoved

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nakkehoved, f.d. bemannad fyrplats nära Gilleleje på nordspetsen av Själland i Danmark, nära norra inloppet till Öresund, Kattegatt. Bemannad 1772-19??

Den gamla (östra) fyren är den enda bevarade i världen av typen täckt stenkolsfyr. Den västra är fortfarande i tjänst.
Kullen karta ritad.jpg
Fl(3) 20s.jpg

DKFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fyr.jpg Blixtsymbol.jpg Historik.jpg Livet.jpg

Nakkehoved gamla fyr "efter Löwenörns princip". Arkiv fyrmuseum.no
Nakkehoved nya fyr. Foto Tore Olsson 1977.
Nakkehoved nya fyr. Foto Tore Olsson 1977.
Laddar karta ...


Bemannad 1772-19??.

WGS-84 Lat. N. 56° 07’. Long. O. 12° 21’. DK. 2515. Int.Nr. C1872

Danmarks första fyrar av typ täckt stenkolsfyr "efter Löwenörns princip". De uppfördes som dubbelfyr. Det östra tornet är idag museifyr och det enda bevarade i världen av denna typ.

För sjöfarande som på sydgående söker sig till Öresund ligger Kullens fyrplats på den östra sidan och Nakkehoved fyrplats på den västra.

1771 startade bygget av fyrplatsen. För att undvika risken för förväxling med Kullens fyrljus uppfördes två torn av typen öppen kolfyr.

1772 på våren tändes fyrarna men släcktes redan samma år, dels på grund av tekniska problem men dels också på kungens order på grund av problem att driva in fyrpengar, se öresundstullen.

  • De förblev släckta i 28 år.


1799 föreslog Poul de Löwenörn att de båda fyrarna skulle förses med lanternin över det öppna fyrfatet. De skulle på så vis bli av den nya typen täckt stenkolsfyr, den tidens "high tech".

1800 i april månad togs de ombyggda fyrarna i bruk, nu i utförande täckt stenkolsfyr.

  • Inte oväntat med nymodigheter behövde en del barnsjukdomar rättas till.
  • Men tekniken stod sig i 33 år tills det var dags för nästa ombyggnad påkallad av den tekniska utvecklingen.

1833 byggdes de båda fyrarna om till typ spegelfyr med oljelampa.

1898 togs den östra fyren ur drift.

  • Den västra byggdes till på höjden till 21 m och utrustades med lins och ny lanternin.

1968 hade fyrplatsen radiofyr:

  • Cirkulär radiofyr: RC 415. Räckvidd: 50 M. ID-signal: NA. Frekvens: 294,2 kHz. Ingick i kedjan Kattegatt S (danskt fyrskepp), Nakkehoved (dansk), Nidingen, Anholt Nord (danskt fyrskepp).

1978 beslutade sig Gilleleje kommun att rusta upp och återställa den östra fyren till utseende och skick som år 1800. Museifyren kan besökas sommar och höst och är den enda bevarade i världen av typen täckt stenkolsfyr. Den västra fyren gjorde fortfarande tjänst.

2008 skakade en jordbävning Danmark. Lite av den västra fyrens 30 liter i kvicksilverlagringen skvimpade ut. Myndigheterna krävde att kvicksilvret skulle tas bort. Danmarks Tekniska Universitet arbetade fram en lösning där det ersattes med en avancerad form av mekaniska lager.

Nuvarande utseende: Vitt 21 m högt fyrkantigt fyrtorn.

Nuvarande karaktär: Fl(3) W 20 s 20 M. Lyshöjd: 54 m.

Länkar


Jfr öppen kolfyr, täckt stenkolsfyr, Löwenörn, radiofyr, danskt fyrväsende, Öresund, Västerhavet, Kullen.