Motorfyrskib Nr II

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök
Stevensons lanternin med fotogenlampor med paraboliska speglar var under dagtid nedsänkt och i skydd av ett däckshus. Figur Leif Elsby

DKFlag.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg

Motorfyrskib Nr II på position Grådyb. Målning av Chr Benjamin Olsen 1935. Foto Fiskeri- og Søfartsmuseet

Motorfyrskib Nr II, danskt fyrskepp

Bygget

1916 byggdes hon i ek på varvet Rasmus Møllers i Fåborg, Danmark

Längd 33,6 m. Bredd 6,8 m. Djupgående 3,5 m. Deplacement 342 ton.

För framdrivningen var hon utrustad med en motor på 125 hk.

Fyrljuset hissades upp i masten och var dagtid skyddat av ett lykthus runt masten.

Modifieringar

Tjänstgöringar

1917-1920 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Gilleleje Flak N

1920-1927 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Grådyb

1928-1929 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Horns Rev

1930-1939 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Vyl

Under andra världskriget var fartyget indraget

1946-1947 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid SW 1 (40 km V Tyborön)

1947-1969 tjänstgjorde hon som fyrskepp vid Vyl

1970-1978 tjänstgjorde hon som Reserv


Och sedan

1978 såld

Tabell danska fyrskepp

Fyrskib Nr I _________ Fyrskib Nr II _________ Fyrskib Nr III _________ Fyrskib Nr IV

Fyrskib Nr V _________ Fyrskib Nr VI _________ Fyrskib Nr VII _________ Fyrskib Nr VIII

Fyrskib Nr IX ________ Fyrskib Nr X __________ Fyrskib Nr XI __________ Fyrskib Nr XII

Fyrskib Nr XIII ______ Fyrskib Nr XIV ________ Fyrskib Nr XV __________ Fyrskib Nr XVI

Fyrskib Nr XVII ______ Fyrskib Nr XVIII ______ Fyrskib Nr XIX _________ Fyrskib Nr XX

Fyrskib Nr XXI

Motorfyrskib Nr I ____ Motorfyrskib Nr II ____ Motorfyrskib Nr III ____ Motorfyrskib Nr IV

Tabell danska fyrskeppsstationer

Anholt Knob ______ Anholt Nord ______ Drogden __________________ ER (Esbjerg Route)

Gedser Rev _______ Gilleleje Flak N _ Grådyb ___________________ Hals Barre

Halskov Rev ______ Horns Rev ________ HR 1 (Hanstholm Route 1) _ Kadetrenden

Kattegatt S ______ Kattegatt SW _____ Kobbergrund ______________ Lappegrund

Läsö Nord ________ Läsö Rende _______ Läsö Trindel _____________ Mön SE

Skagens Rev ______ Schultz Grund ____ Vengeance Grund __________ Vyl

Ålborg Bugt ______ Östre Flak _______ 71 SW


Jfr fyrskepp, danskt fyrväsende