Mil

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

mil, längdmått med varierande längd.


Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg Kompassros ritad.jpg


I äldre nautisk text avses med "mil" alltid sjömil.

  • 1 (sjö)mil = 4 distansminuter = 7 420 m.
  • 1 distansminut = 1 852 m.


För att undvika förväxling bör idag uttrycket "sjömil" (= 7 420 m) undvikas, då man avser distansminut (= 1 852 m) eller nautisk mil (= 1 852 m).


Fler exempel:

  • 1 mil (svensk nautisk 1852) eller "miltal äro Tyska eller geografiska mil, hvaraf 15 utgöra en latitudsgrad".
  • 1 mil (engelsk) = 1 609 m
1 mil (nautisk) = 1 852 m = (1/60 av jordekvatorsgraden)
1 mil (tysk) = 7 420,8 m = (1/15 av jordekvatorsgraden)
1 mil (sjömil) = 7 420,8 m = (1/15 av jordekvatorsgraden)
1 mil ("geografisk") = 1 sjömil = 7 420,8 m = (1/15 av jordekvatorsgraden)
1 mil (metrisk) = 10 km = 10 000 m
1 mil (svensk 1665) = 10 688 m


Jfr sjömil, längdmått.