Marjaniemi

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Marjaniemi, finskt grundområde V Karlö vid inloppet till Oulu (Uleåborg), Bottenviken. Har gett namn åt en fyrskeppsstation och tre "fyrskepp" samt en finsk fyrplats på Karlö som ersatte fyrskeppsstationen. Marjaniemi fyrskeppsstation var verksam 1794-1881. Marjaniemi fyrplats var bemannad 1871-1962.


Marjaniemi.jpg

FiFlag.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg

Fyrskeppen vid Marjaniemi var obemannade och mindre än detta fyrskepp Nr 0 Cyklop. Ur 1852 års Underrättelser om Fyrar, Känningsbåkar och andra Sjömärken
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Förhistoria

På 1700-talet blev på grund av landhöjningen den östra farleden förbi Karlö till Uleåborg alltför grund, varför bara den västra utanför Karlö fortsättningsvis kom att användas.

På 1770-talet lät köpmän från Uleåborg uppföra en träbåk på den västligaste udden. Båken reparerades och beströks med tjära 1786 och 1800.

1794 lades ett obemannat fyrskepp med toppkula ut utanför Karlö, se nedan. Det ersattes 1859 av ett nytt. Detta ersattes 1873 av ånyo ett nytt. Det drogs in 1881.

1849 åtog sig staten att sköta träbåken. Avsikten var att den skulle byggas om till fyr men Krimkriget kom i vägen.

1857 reparerades båken.

Fyrskeppsstationen Marjaniemi

Låg V Karlö utanför Oulu (Uleåborg) i Bottenviken.

1794-1881 var Marjaniemi fyrskeppsstation.

Tre fartyg har tjänstgjort på stationen:

1794-1858 det finska obemannade fyrskepp Nr 1F Marjaniemi

1859-1872 det finska obemannade fyrskepp Nr 2F Marjaniemi

1873-1881 det finska obemannade fyrskepp Nr 3F Marjaniemi

Fyrskepp Nr 1F Marjaniemi

Fyrplatsen Marjaniemi

Marjaniemi.jpg
Marjaniemi fyr. Foto Esbjörn Hillberg

FiFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg

Marjaniemi fyr. Foto Esbjörn Hillberg.
Marjaniemi fyr. Detalj av plansch Finlands Sjöfartsverk.
Marjaniemi fyr 1890. Arkiv Finska Sjöfartsverket.
Laddar karta ...


Fyrplatsen

Fyrplatsen bemannad 1871-1962.

WGS-84 Lat 65° 02’,4. Long O 24° 33’,9.

I början av 1860-talet utarbetades en plan för byggandet av fyrar längs kusten av Österbotten. Först i tur stod Marjaniemi.

1871 blev fyrplatsen klar.

  • Bostäderna byggdes i trä.
  • Det 25 m höga smäckra tornet byggdes i tegel. Det cirkulära tornet har en bas på 18 fot diameter. Nederst består det av en 19 fot hög cylinder. På denna står en 14 fot hög cylinder med 17 fot diameter. Därefter smalnar tornet av till 11 fot diameter. I spiral runt en mittpelare löper 110 trappsteg. Arkitekt var Axel Hampus Dahlström.
  • Fyrapparaten levererades av Sautter & Co, Paris. Se fyrlinstillverkare
  • Rovoljelampa med veke.
  • Fyren tändes första gången den 3 september 1872. Fyrkaraktär: ett blänk var 20 sekund. Lysvidd 11 M.

1908 installerades Lux-ljus. Lysvidden ökade till 16 M.

1950 ersattes Lux-ljuset med dalén-ljus.

1962 fick fyren elektriskt ljus. Ljusstyrkan ökade till 1,36 miljoner candela. Radiofyr installerades.

Finska fyrskeppsstationer från norr till söder

Kemi _________________ Marjaniemi _______ Nahkiainen _______ Helsingkallan

Qvarken (Snipan) _____ Storkallegrund ___ Relandersgrund ___ Storbrotten

Äransgrund/Helsinki __ Kalbådagrund _____ Werkkomatala _____ Taipaleenluoto

Tabell finska fyrskepp

Fyrskepp Nr 1F Marjaniemi ________ Fyrskepp Nr 2F Marjaniemi ______ Fyrskepp Nr 3F Marjaniemi

Fyrskepp Nr 4F Qvarken (Snipan) __ Fyrskepp Nr 5F Taipaleenluoto __ Fyrskepp Nr 6F Storkallegrund

Fyrskepp Nr 7F Werkkomatala ______ Fyrskepp Nr 8F Nahkiainen ______ Fyrskepp Nr 9F Snipan

Fyrskepp Nr 10F Helsingkallan ____ Fyrskepp Nr 11F Relandersgrund _ Fyrskepp Nr 12F Kalbådagrund

Fyrskepp Nr 13F Plevna ___________ Fyrskepp Nr 14F Kemi ___________ Fyrskepp Nr 15F Storbrotten

Fyrskepp Nr 16F Kalbådagrund _____ Fyrskepp Nr 17F Helsinki _______ Fyrskepp Nr 18F Storbrotten


Jfr Bottenviken, fyrskepp, fyrskeppsstation, Lux-ljus, dalén-ljus, radiofyr