Malmö redd

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Malmö Redd, vattenområde utanför staden Malmö, har gett namn åt en kombinerad fyrskepps- och lotsstation samt ett fyrskepp (Fyrskepp Nr 27 Malmö Redd). Öresund. Fyrskeppsstationen verksam 1876-1969

Öresund. Sjollen är ett grundområde NV om Flintrännans norra ände. Grundområdet består av rullsten med ett minsta djup av 2 m, sträcker sig SV- NO, är cirka 1,5 M långt och 0,5 M brett. 
Öresund karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol kassfr.jpg Symbol racon.jpg Livet.jpg Symbol lysboj.jpg

Fyrskepp Nr 10A Odin som Malmö redd. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880
Fyrskepp Nr 10A Odin. Figur Leif Elsby
Fyrskepp Nr 2B Almagrundet målad som LOTS Malmö Redd. Arkiv Åke Persson
Laddar karta ...


Fyrskeppsstationen

Fyrskeppsstationen Sjollen / Malmö Redd låg från början cirka 1 M O om Sjollens norra kant, på cirka 14 m djup och botten bestående av rullsten på position Lat. N. 55° 38’ 4". Long. O. 12° 57’ 4". Stationen kallades då Sjollen.

”Fartyget utmärker Flintrännans angöring norrifrån och är dess ändpunkt söderifrån räknat. Dessutom är det angöringspunkt för Malmö.

Fyrfartygets station är 1 distansminut öster om grundet Sjollen i NNV-lig riktning från Malmö. Djupet är här omkring 8 famnar (14 m). Fyrfartyg utlades första gången å Sjollen 1875.

Fartyget är till skrovet rödmålat, försett med torn och med SJOLLEN i vita bokstäver på bägge sidor. Under tjocka eller mistig luft signaleras med en större ringklocka på backdäck. Då lotsflagg blåser finns lots ombord.”


1876-1969 var Sjollen / Malmö Redd fyrskeppsstation

Fem fartyg har tjänstgjort på stationen

1968 hade fyrskeppet ett fyrtorn och en mast med toppkula samt ordet LOTS i vita bokstäver på sidorna. Radarreflektor. Lins av 6:e ordningen. Elektriskt ljus.

  • Lotsuppassningen är anordnad på fyrskeppet. När lots finnes ombord är under dager en lotsflagga hissad på masten och under natten en vit lanterna (F W) på en stång över fyrlanterninen.
  • Optisk karaktär: Mo (A) R 9 s 9,0 M. (1 + 1 + 3 + 4). Lyshöjd: 7,8 m. Ljusstyrka R 800 cd.
  • Akustisk karaktär: Tyfon 1 kort och 1 långt ljud var 60 s. (1,5 + 2,0 + 5,5 + 51,0). Som reserv klämtning med klocka: 4 slag var 120 s.

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Malmöredd samt fyrpersonal Sjollen

Fyrskepp Nr 27 Malmö Redd

Länkar

Tabell svenska fyrskeppsstationer

Norströmsgrund __ Östra Kvarken __ Sydostbrotten _______ Finngrunden

Västra Banken ___ Grundkallen ____ Grepen ______________ Svenska Björn

Almagrundet _____ Hävringe _______ Kopparstenarna ______ Utgrunden

Ölandsrev _______ Jerskullen _____ Trelleborgsredd _____ Falsterborev

Oskarsgrundet ___ Kalkgrundet ____ Malmö redd/Sjollen __ Svinbådan

Fladen __________ Vinga __________ Grisbådarna _________ Megrundet

Svenska fyrskeppsstationer

Laddar karta ...


Jfr fyrskepp, Öresund, svenskt fyrväsende, mistsignal, morsefyr, Flintrännan, Kalkgrundet, Oskarsgrundet, lots