Malmö lotsfördelning

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Malmö lotsfördelning ingick under 1800-talet i Lotsverket och organiserade lotsar och fyrmän från Kalmar lotsfördelning till Göteborgs lotsfördelning.

Lotsar och fyrfolk hade samma arbetsgivare = Lotsverket, sedermera Sjöfartsverket.

Förutom lotsverksamheten hade lotsplatserna förr även ansvar för utprickning och underhåll av sjömärken samt transporter för lotsbarnskolorna och deras lärare.

Öresund karta ritad.jpg
KonglLotsOFyrinrättn1873.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Båk.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Historik.jpg

MåseskärFörlängd.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby

(Arbete pågår. Hav tålamod)


Lotskaptensexpedition

Lotskaptenen var chef över Malmö lotsfördelning. Kontoret låg i Malmö.

1894 arbetade här:

  • Lotskapten: Carl Henrik Ramsten, f. 1842
  • Överlots av 1:a grad: Wilhelm Fredrik August Norberg, f. 1827
  • Reservfyrmästare: Carl Elias Unonius, f. 1837
  • Skrifbiträde: Gustaf Waldemar Eriksson, f. 1863

Chefsångaren "Malmö"

1894 arbetade här:

  • Styrman: Johan Hoff, f. 1850
  • Maskinist: Johan Andersson Norin, f. 1856
  • Eldare: Axel Gren, f. 1867
  • Kock och biträde: Olof Svensson, f. 1856

Lotsplatser och lotspersonal år 1894

Laddar karta ...


Lotsplats Lotsförman Mästerlots Lots Lotslärling Summa lotsar
Åhus 1 1 2 2 6
Simrishamn 1 1 - 2 4
Ystad 1 1 3 - 5
Trelleborg 1 - 2 1 4
Öresunds södra lotsstation 1 1 16 3 21
Limhamn - - 1 1 2
Malmö 1 2 6 3 12
Landskrona 1 1 2 1 5
Helsingborg 1 1 2 1 5
Öresunds norra lotsstation 1 5 11 2 19
Höganäs 1 - 1 1 2
Engelholm 1 1 1 - 3
Torekov 1 - 4 - 5
Summa summarum - - - - -

Fyrplatser och fyrpersonal år 1894

Fyrplats Fyrmästare Fyrvaktare Fyrbiträde Summa fyrfolk
Simrishamn - 1 - 1
Sandhammaren 1 2 2 5
Ystad 1 1 1 3
Smygehuk 1 1 - 2
Fsk falsterborev 1 2 3 6
Skanör - 1 - 1
Fsk Oskarsgrundet 1 1 2 4
Fsk Kalkgrundet 1 1 2 4
Malmö 1 1 - 2
Barsebäck - 1 - 1
Haken 1 1 - 2
Ven 1 1 - 2
Helsingborg 1 1 - 2
Fsk Svinbådan 1 2 3 6
Kullen 1 1 1 3
Engelholm - 1 - 1
Vingaskär - 1 - 1
Hallands Väderö 1 1 1 3
Summa summarum 13 21 15 49

Sjömärken enligt Underrättelser 1852

Jfr lots, lotsbarnskola, fyr- och båkavgift, Lotsverket, Lotsstyrelsen, Venerns Seglationsstyrelse, Trollhätte kanal, straff, alkohol, signalflaggor, fyrskepp, VHF, uniform, personal