Malmö

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Malmö, stad med hamn, hamnfyr, lotsplats och f.d. bemannad fyrplats. Öresund. Bemannad 1822-1936.

Malmö yttre västra byggdes 1878 och var placerat på V pirhuvudet vid inloppet till yttre hamnen. Malmö inre byggdes 1822 och stod vid V inloppet till inre hamnen, 500 m från Malmö yttre västra. Malmö vågbrytarbank byggdes 1925 350 m SV den yttersta delen av huvudrännan till hamnen. Utanför staden låg fyrskeppet Malmö redd. 
Öresund karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Malmö Vågbrytarbank. Foto Lotti Dorthé 2016
Malmö inre. Foto Esbjörn Hillberg
Malmö hamnfyr 1909. I bakgrunden skymtar Malmö yttre med mistlur
Malmö yttre. Foto Göran Sernbo
Malmö yttre. Foto Esbjörn Hillberg
Malmö Vågbrytarbank. Foto Esbjörn Hillberg
Fyrarna Malmö, Landskrona och Kullen. Ur 1852 års Underrättelser om Fyrar, Känningsbåkar och andra Sjömärken
Malmö inre. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880
Malmö inre 1924. Foto Lotsverket
Malmö. Vykort
Malmö. Foto Lotsverket
Malmö inre boningshus 1924. Till höger skymtar Kockums. Foto Lotsverket
Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
finns ej finns ej N 55 37, O 13 00 (släckt) 14 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1822 1878 1934 1936 20,2 20,8


Hamnfyr

1822 uppförde Malmö stad i den nybyggda hamnen ett i trä cirka 14 m högt torn försett med lanternin innehållande lampa och försilvrad kopparspegel.

Tornet var i basen kvadratiskt och övergick cirka 3 meter över marken i åttakantig form.

Längst ner i fyren fanns ett gasverk som försåg fyrlågan med lysgas, se gasljus.

Före 1852 byggdes lanterninen om och spegeln utbyttes mot en spegel för sideralsken.

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Hamnfyr med fast sken. Fyrtornet står på yttre ändan av den sydvästra hamnarmen och skall vid ingående lämnas om styrbord. Fyrapparaten lyser med vitt fast sken. Lågans höjd över vattnet är 50 fot och lysvidden i alla riktningar mot sjön 8 (distans)minuter och därutöver. Fyrtornet är vitmålat. Fyren anbringades 1822 och hålles på stadens bekostnad lysande på tider, som för Kronans fyrar är bestämda. Lotsar finnas och passar upp invid fyren.”

Malmö Yttre och Inre

1878 ersattes fyren (Malmö inre) av ett cirka 20 m högt åttakantigt torn i järn, ståendes på en åttakantig sockel av granit och gult eldfast tegel, med lanternin innehållande lampa och 4:e ordningens lins.


En på pirarmen yttre fyr, ett cirka 8 m högt åttakantigt torn i järn, byggdes samtidigt.

Gasglödljus

1898 utbyttes den inre fyrens fotogenlampa mot en lampa för oljegas, försedd med auerbrännare och glödnät, se auerlampa.

Elektriskt ljus

1924 elektrifierades fyren.

  • Klippapparaten utbyttes mot elklipp men monterades inte ner.
  • Vit sektor ”i farvattnet norröver, röd över Barsebäcks kulor och grön över Sjollen samt grundflacken nordväst därom”.

1928 utbyttes linsen mot en 3:e ordningen (1000 mm Ø) dioptrisk trumlins med 2 fack à 36°, färgade sektorer.

1934 helautomatiserades den inre fyren.

Avbemanning och personal

1936 släcktes fyren och överlämnades till Malmö stad.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Malmö


Nuvarande optik: (nedmonterad)

Nuvarande karaktär: (släckt). Lyshöjd: 20,8 m.

3D-bilder ritade av Samuel Hedlund

Malmö Fyr 1.jpg Malmö Fyr 2.jpg Malmö Fyr 3.jpg Malmö Fyr 4.jpg Malmö Fyr 5.jpg Malmö Fyr 6.jpg

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Finns ej
Ägare Malmö stad som även äger Malmö yttre fyr
Kontaktperson Malmö gatukontor 040-341000
Vägbeskrivning Belägen i Malmö inre hamn
Övrigt Redan år 1822 lät Malmö stad uppföra en ca 14 m hög hamnfyr av trä. I lanterninen fanns en försilvrad kopparspegel med en gaslampa som försågs med gas från ett gasverk som fanns längst ner i fyren. Fyren klassificerades som stillastående hamnfyr och dess sken syntes 2 mil vid klart väder. Den byggdes senare om och fick en mindre lanternin med sideralskensspegelapparat.

Lotsverket tog över ägandet 1878 och byggde då två nya hamnfyrar varav Malmö Inre var den ena. Ett bostadhus för fyrvaktaren byggdes samtidigt. Fyren Malmö Inre hade från början envekig fotogenlampa men år 1898 installerades en Auerbrännare för lysgas. År 1924 elektrifierades fyren (300W 220V lampa) varvid elklipp ersatte persiennapparaten. År 1928 byttes linsen mot en 3:e ordn. (1000 mm) dioptrisk trumlins 2 fack á 36° med färgade sektorer varvid persiennapparaten med urverk och lod nedmonterades och en 550W lampa installerades. År 1936 slopades fyrens färgade sektorer. Fyren avbemannades och återlämnades till Malmö stad 6 juli 1936.

Fyren släcktes1983 och ingår ej längre i hamnens fyrbelysning, men har ett ”fyrsken” från en enkel glödlampa riktat in mot staden. All tidigare fyrutrustning är borttagen.

Skydd enligt lag ej

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.


Jfr Öresund, svenskt fyrväsende, hamnfyr, järnfyr, gasglödljus, oljegas, sideralsken, fyroptik, von Otter, klippapparat, Kockums, Flintrännan, Malmö redd