Malören

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Malören, svensk ö, lotsplats och f.d. bemannad fyrplats i havsbandet sydväst om Haparanda. Bottenviken. Bemannad 1851-1910

MalörenFörtoningHillberg.jpg

Haparandaleden. Fyren på Malören var den första som bar Nils Gustaf von Heidenstams signum. Den skulle följas av fler. Vattnen runt ön är grunda med botten av klappersten, ett minne från tiden med inlandsis
Rödkallen karta ritad.jpg
LFl(2) 12s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg

Malören,"nya" fyren. "Pluppen" ovan lanterninen är en racon. Foto Esbjörn Hillberg
Malören, "gamla" fyren. Foto Esbjörn Hillberg
Malören,"nya" fyren och kapellet. Foto Esbjörn Hillberg
Malören. Foto Esbjörn Hillberg
Fyrarna Malören, Stora Fjäderägg och Holmögadd. Ur 1852 års Underrättelser om Fyrar, Känningsbåkar och andra Sjömärken
Malören. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880
Malörens fyr. Foto Lotsvereket
Malörens fyr 1922. Foto Lotsvereket
Malören. Foto Lotsvereket
Malörens fyr 1892. Foto Lotsvereket
Malören fd fyr och bostadshus 1922. Foto Lotsvereket
Malören vy 1922. Foto Lotsvereket
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
014300 C 5710 N 65 32, O 23 34 LFl(2) WRG 12 s 14 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1851 1851 1910 1910 17,5 22


Förhistoria

1725 byggdes ett enklare stångmärke på Malören.

1770 invigdes ett fiskekapell på Malören. Detta uppfördes av Torneå stad och fungerade som sjömärke.

1832 uppfördes en i trä 10 m hög båk.

Fyren tändes

1851 uppfördes fyrplatsen. Nils Gustaf von Heidenstam ritade fyrtornet, 17,5 meter högt, en regelkonstruktion i trä med liggande träpanel.

 • Överst i fyren satt en fyrapparat med sideralsken och oljelampa.
 • Lanterninen levererades av mekaniker C W Gelertzén i Stockholm.
 • C F Carlsson ritade ett boningshus i timmer, samt ett mindre uthus med dass.
 • Spegelapparaten för sideralsken var 44,5 cm Ø och försedd med oljelampa för rovolja. Denna levererades av mässingsslagare C E L Wiséen.

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Spegelfyr med fast sken. Lat. N. 65° 31’,7. Long. O. 23° 36’,5.

 • Fyrapparaten: sideralsken med oljelampa.
 • Fyrljusets höjd över vattenytan: 80 fot (24 m).
 • Fyrtornet: av trä, rödmålat.
 • Lysvidd: 8 à 10 (distans)minuter.
 • Grundens höjd över vattenytan: 22 fot (6,6 m).
 • Lysfält: runt om horisonten.
 • Tornets höjd från grund: 62 fot (18,6 m).

Fyren är uppförd på skäret Malörn i Bottniska vikens nordligaste del, utanför Torneå älvs utlopp. När isläggning hotar och fyringen upphör, vilket vanligen inträffar i mitten av oktober, avflyttar fyrbetjäningen till fastlandet. Det höga tornet och SSO därom liggande fiskarekapell jämte väster om varande fyrbetjänings- och lotsbyggnader utgör goda och långt synliga dagmärken. Här stationerade lotsar lotsar till Haparanda och väster om varande hamnar. Hissad signalkula visar att lots finns att tillgå. Fyrtornet byggdes år 1851. Fyrapparaten skall förbättras genom anbringande av fotogenlampa i stället för nuvarande oljelampa.”

1873 kläddes tornet med spån, rödmålat liksom tornet var tidigare.

1874 utbyttes rovoljelampan mot en fotogenlampa med veke.

Ny fyr

1892 uppfördes i trä ett nytt 10 meter högt torn vid boningshusets gavel.

Avbemanning och personal

1910 kortades det gamla tornet något och försågs med ny lins av 4:e ordningen, försedd med AGA-ljus.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Malören

Och sedan

Lanternin och fyrapparat flyttades till Tärnö fyr i Blekinge.

AGA-ljus

1938 installerades AGA-ljus.

Dalén-ljus och mistsignal

1950 installerades dalén-ljus.

1962 anordnades mistsignal. En mistklocka från fyrskeppet Östra Kvarken uppsattes i kapellets klockstapel.

Elektriskt ljus

1963 elektrifierades fyrplatsen med dieselkraftverk.

 • Dessutom installerades en cirkulär radiofyr.

1967 drogs lotsstationen in.

1968 var tornet rödbrunt, 17,5 m högt. Lins av 4:e ordningen. Elektriskt ljus med dalén-ljus som reserv.

1978 övertas fyren genom fjärrmanövrering genom personal i Luleå.

1984 installerades en vindgenerator för fyrens drift samt en ny radiofyr.

Nuvarande optik: 4:e ordningen stor (600 mm) dioptrisk trumlins 360° placerad uppe på 5:e ordningen (375 mm) dioptrisk trumlins 360° (4:e ordn. linsen används ej, har endast vanlig glödlampa.)2x60W 10,3V glödlampa, elklipp, fotocell. Vindgenerator, batterier, racon

Nuvarande karaktär: LFl(2) WRG 12 s 14 M. Lyshöjd: 22,3 m. Racon: ( _ _ ) 30 s 12 M.

3D-bilder ritade av Samuel Hedlund

Malörens Fyr 1.jpg Malörens Fyr 2.jpg Malörens Fyr 3.jpg Malörens Fyr 4.jpg Malörens Fyr 5.jpg Malörens Fyr 6.jpg

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Fortifikationsverket äger fyrmästarbostaden. Statens Fastighetsverk äger lotsstugan som har 16 bäddar fördelade på flera rum. Två rum i stugan disponeras av SjöV.

Hanna och Patrik Engström med företaget Malören Lodge hyr ut 7 dubbelrum och en svit i Lotsstugan på Malören. De erbjuder även båtresor t/r Kalix-Malören. hanna@maloren.se. Tfn: +4673 444 56 84. Hemsida www.maloren.se

Ägare SjöV äger fyrarna Malören och Malören Västra samt maskinhuset
Kontaktperson Hanna o Patrik Engström enligt ovan bokning@maloren.se som även ordnar båttransport från Erikören samt Karl-Erik Wikström 0730-628246 som också kan visa fyr och kapell. Sjöfartsverket Norrköping 0771-630000
Vägbeskrivning Ön Malören ligger i havsbandet c:a 22 nm SSV Haparanda. Inga reguljära båtförbindelser. I södra hamnen kan fritidsbåtar förtöjas (2,5 m djup). Lotshamnen på norra delen av ön är nästan helt förstörd och bör ej användas.
Övrig information Ett enkelt stångmärke byggdes 1725 och en 10 m hög båk 1832. Malörens fyr var den första fyren som konstruerades av Heidenstam, den tändes 1 september 1851, klassificerades som stillastående ledfyr och dess sken syntes 2-2½ mil. Byggnadssätt och stil är som öns 14 m höga kapell (Fiskarekyrkan Printz Carl) från 1769. Fyrens rovoljelampa byttes 1873 mot envekig fotogenlampa (förbrukning 8 cl/tim) för föränderlig bränsleyta och samtidigt ersattes fyrens liggande träpanel av spånbeklädnad. Då fyrmästaren inte längre orkade gå upp i det äldsta tornet byggdes 1892, vid gaveln av fyrmästarbostaden, ett nytt 10 m högt torn som utrustades med lanterninen, 4:e ordn.(500 mm) dioptrisk trumlins med katadioptrisk krona (5 ringar) och krans (3 ringar) från Nordkosters norra fyr samt en ny tvåvekig fotogenlampa (förbrukning 20 cl/tim). Fyren från 1851 släcktes och användes som dagmärke. År 1910 släcktes fyren vid bostadshuset och dess lanternin med lins flyttades till Tärnö. Samtidigt återtändes fyren från 1851 som fick ny lanternin med nuvarande lins samt AGA ljus (förbrukning pilotlåga 0,4 l/tim + drift 2,9 l/tim). Fyrpersonalen drogs in och lotsarna skötte sedan fyren till 1967 då lotsstationen drogs in. År 1950 installerades Dalénljus (förbrukning pilotlåga 1,7 l/tim + drift 11.1 l/tim), år 1963 elektricitet från dieselgenerator och år 1984 vindgenerator.

En mistsignalklocka från fyrskeppet Östra Kvarken är sedan 1962 uppsatt mellan fyren och kapellet. Kapellet överläts med nyttjanderätt år 1958 till Nederkalix församling

Skydd enligt lag Statligt byggnadsminne 1935, fyren och 1993 hela fyrplatsen skyddsområde. Föreslagna som nationalarv

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Haparandaleden

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Bottenviken, svenskt fyrväsende, lots, sideralsken, spegelfyr, Heidenstam, rovolja, fotogen, AGA-ljus, dalén-ljus, vindgenerator, Tärnö, mistsignal, radiofyr