Magdalena S

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Karta över de första ledfyrarna mellan Lysekil och Smögen, "Magdalenas sida".

Magdalena Skalegård och gänget kring henne forskar i de tidiga fyrarna mellan Lysekil och Smögen/Gravarne. Som ett inlägg till vad de funnit visas här några kartor.

Fyrar kring Lysekil

1812 uppfördes på Hållö en båk, ersatt 1842 av en fyr, som 1868 höjdes till nuvarande storlek.

1835 uppfördes på Gäven ett 15 meter högt stångmärke. Det var samtidigt en utkik för lotsarna. I en storm blåste det omkull på grund av sitt stora vindfång.

1883 byggdes den då bemannade fyren Islandsberg och de obemannade ledfyrarna Fredagsholmen och Ösö för ledning utifrån havet och in till skyddat vatten syd Lysekil. De var försedda med veklampa.

1894 anlades de två ensfyrarna Gravarne samt (de mindre) Gravarne Fiskhamn.

1890 byggdes de obemannade ledfyrarna Stångehuvud, Bläckhall, Svensholmen och Flåttarna för ledning inomskärs från Lysekil nordvart till Smögen och Gravarne. De var försedda med veklampa.

1917 byggdes de obemannade ledfyrarna Gäven, Gulskären och Flatholmen för insegling till Lysekil. De var försedda med automatiskt AGA-ljus.

Samma år byggdes ledfyrarna Fredagsholmen om och Ösö ersattes av Grötö, båda med AGA-ljus.

1938-1941 skedde om- och tillbyggnad av inomskärslederna, inte minst påkallat av andra världskriget.

1960 byggdes de obemannade ledfyrarna Gåsklåvan, Ormestad, Tungenäs och Knähammar för ledning in i Gullmarn-Saltkällefjorden.

1974 byggdes och tändes ett antal nya fyrar för markering av farleden in till Brofjorden: Dynabrott, Brandskärsflak, Tån, Kåvra, Tinnholmen, Stretudden Nedre och Övre, Lindholmen mellersta, östra och västra samt Fiskebäcksvik.


Karta med årtal

Laddar karta ...


Karta med ledande sektorer

MagdalenaSektorer1.jpg STANGEHUVUD.jpg

Ungefär så här låg de ledande sektorerna på 1890-talet. På berget utanför Stångehuvud finns markeringar (rost-stumpar) av två par hållare för att göra ledande sektorer. En går snett nordvart och ansluter till ledande sektor från Bläckhall. En går söderut. Det är den som oftast kommer med på bild av fyrhuset.


Klicka här för att komma tillbaka till Huvudsidan