Lurö

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lurö skärgård, utgör tillsammans med den för Eskilssäter på Värmlandsnäs Vänerns största skärgård. Den utgör området mellan Värmlandsnäs i norr, Kållandsö i syd med Ekens skärgård, Dalbosjön (västra Vänern) i väster och Vänersjön (östra Vänern, även kallad Stora Vänern) i öster.

Vänern karta ritad.jpg

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg VSS logo .jpg Symbol fyr.jpg Symbol lysboj.jpg Symbol fsk.jpg Symbol kassfr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg

Laddar karta ...


Bakgrund

Trädgårdsholmen f.d. fyr- och boningshus, nu flyttat till Stenstaka på Lurö, fungerar nu som vandrarhem. Foto Esbjörn Hillberg

Åtskilliga vänerskutor har här haft sin hemvist både på Värmlandsnäs och på Lurö. I området finns flera nödhamnar och ankringsplatser med gamla anor men även en stor mängd vrak, över en fjärdedel av Vänerns kända, bland annat från 1600- och 1700-talen. Att ön Lurö var en tidig knutpunkt framgår bland annat av förhistoriska gravar, fornborg, husgrunder från järnålder och medeltid, lämningar av en stenkyrka från 1100-talet och pilgrimsleden till Trondheim. Här finns även lämningar av ett tegelbruk.

På Lurö finns även Stånguddens fyrmiljö. Denna och den näraliggande på Trädgårdsholmen anlades samtidigt. Lurö har haft gästgiveri och skjutshåll för sjöled. På fastlandet fanns anslutande skjutsstationer och knutpunkter för rodd till Lurö gästgiveri samt transport inåt land. Flera av öarna var bebodda och här låg sjökrogar, se alkohol.

Ytterligare åt öster ligger Djurö med sitt skärgårdsområde och sin fyrplats.

Vänersjöfarten utvecklades språngvis. År 1800 öppnades Trollhätte kanal, ombyggd 1844 och senare 1916. Göta kanal öppnades för genomfart från Östersjön år 1832. Vänern och Trollhätte kanal öppnades för vintersjöfart år 1974.

Lederna tvärs Lurö skärgård är i huvudsak tre:

  1. Aspholmsleden,
  2. leden via Pålgrunden-Stångudden och
  3. leden via Naven

Aspholmsleden

Den så kallade Aspholmsleden är den nordliga farleden tvärs Lurö skärgård från Dalbosjön till Vänersjön, eller vice versa. Kommande västerifrån utgör Gunnarsholmen angöringsfyr till Aspholmsleden som går åt nordost mellan prickar och lämnar Luröskärgården vid Stora Klubben, där man antingen fortsätter åt nordost (till Kristinehamn eller Karlstad) eller girar åt sydost (för att komma till Lidköping, Hällekis eller Mariestad).

Aspholmsleden kom till i mitten av 1800-talet. Cirka 1840 lät Seglationsstyrelsen bygga det som kom att bli centrala Vänerns maritima centrum med lotsstation, ångbåtsbrygga, kolupplag för ångbåtarna, kolbrygga, reparationsvarv, magasin och boningshus för personalen. Aspholmen var visserligen inte fyrplats men här bodde fyrvaktare och prickhållare eftersom tillsynen av bland annat Stora Klubbens fyr sköttes härifrån. Aspholmen fick telefon år 1912, en tjänst viktig för sjöfart och säkerhet. Att telefon fanns här visades med en stor skylt. Aspholmen har varit ständigt bemannad till in i sen tid.

Leden via Pålgrunden-Stångudden

I södra delen av Lurö skärgård går leden förbi huvudön Lurö med fyrplatsen Stångudden. Kommande västerifrån utgör Pålgrunden angöringsfyr för att via Stångudden lämna skärgården i öster.

Leden via Naven

En tredje variant för genomfart är att från väster angöra Naven för att i prickade leder ta sig vidare.

Fyrar och båkar vid Aspholmsleden och Södra Lurölederna

Här finns fyrarna och båkarna:

Laddar karta ...


Jfr Venerns Seglationsstyrelse, lots, vänerlots, Vattenfall, Trollhätte kanal, Göta kanal, Säffle kanal, Dalslands kanal, Naven, Hjortens udde, Pålgrunden, ö, Stockholms skärgård, missvisning, Vättern.