Lufttryck

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök
På norra halvklotet blåser vindarna medurs i ett högtryck och tvärt om i ett lågtryck. Arkiv swc.se

Historik.jpg Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Kompassros ritad.jpg

Med en registrerande barometer kan man följa lufttryckets växlingar. Med telefon rapporterades var tredje timme till SMHI. Här ser vi fyrmästare Öhlin på Ölands Södra Udde klädd i uniform. Foto okänd

lufttryck, det tryck som luften utövar på sin omgivning.

Luftens tyngd utövar ett tryck. 1 m3 luft väger drygt 1 kg, mätt nära havets nivå.

Lufttrycket påverkar även vattenståndet, det vill säga havsytans nivå.

Högtryck och lågtryck

Solens inverkan på planeten jorden och klotets rotation kring sin axel orsakar vind som blåser. Detta ger upphov till områden med högre och lägre lufttryck.

  • I centrum av ett högtryck är lufttrycket högre, därav namnet.
  • I centrum av ett lågtryck är trycket lägre, därav namnet.

Lufttrycket avtar med höjden

Med ökande höjd från havets nivå minskar lufttrycket.

Som följd av detta behöver man andas in mer luft för att få lika mycket syre. Nog så viktigt vid fysiska ansträngningar. Till exempel i Mexico City på 2300 m över havet är lufttrycket lägre. En dit nyanländ idrottsman behöver en tids tillvänjning av kroppen innan prestationerna åter blir på den nivå som de var på vid en lägre höjd. Kroppen reagerar så att mängden röda blodkroppar, som ju transporterar syret i kroppen, ökar. Ett annat uttryck är höghöjdsträning. Vid klättring i höga berg kan man till och med behöva extra tillförsel av syrgas för att klara av strapatserna.

Ett flygplan för passagerare är utformat med tryckkabin, där lufttrycket hålls uppe. Trycket ökas på konstgjord väg så att det inte blir lägre än på motsvarande cirka 3000 m höjd, oavsett den verkliga höjden planet flyger på. Planets besättning och passagerare utför i luften ingen fysisk belastning.

Mäts med barometer

Lufttrycket mäts med barometer. Se barometer


Jfr vattenstånd, barometer, vindstyrka, SMHI, stormvarning, tyfon, supertyfon