Lindö

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lindö och Långö, två svenska f.d. bemannade fyrplatser och ensfyrar i Vänern. Lindö bemannad 1893-1934. Långö bemannad 1886-1913

Utanför Köpmannebro i Vänern på öarna Lindö och Långö anordnades ensfyrar för inseglingen till Dalslands kanal
Q.jpg


Vänern karta ritad.jpg
Iso 4s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg VSS logo .jpg

Långö Yttre övre. Arkiv Venerns Seglationsstyrelse
Långö Yttre övre. Arkiv unc.edu
Långö Yttre nedre. Arkiv Vänermuseet
Lindö nedre och övre. Foto Esbjörn Hillberg
Lindö nedre. Foto Esbjörn Hillberg
Lindö Yttre nedre. Arkiv Vänermuseet
Laddar karta ...


Långö

1886 på holmen Långö uppsattes två ensfyrar för insegling till Dalslands kanal. De visade rött fast sken

 • Långö övre var huvudfyr och utgjordes av ett kombinerat fyr- och boningshus
 • Långör nedre utgjordes av en fyrkur i trä

1913 automatiserades fyrarna med AGA-ljus

 • Fyrplatsen avbemannades
 • Boningshuset revs och ersattes med en fyrkur
 • Fyrvaktare var Theodor Chenon 1886-1913

1936 ersattes Långö ensfyrar med ensfyrarna Långö Yttre och Långö Inre. De yttre består av de gamla fyrapparaterna i kurar av trä. De inre består av bojlyktor.

1942 fick de elektriskt ljus

1995 installerades drift med solpanel och batteri

Lindö

1886 på holmen Lindö uppsattes två mindre fyrhus som tjänstgjorde som ensfyrar för insegling till Dalslands kanal.

 • Det sydöstra fyrhuset var vitmålat med en lykta på väggen, den norra fyren var rödmålad med vit gavel.
 • Fyrarna var utrustade med fotogenlampa med parabolisk spegel och visade vitt fast sken

1893 uppfördes på Lindö två ytterligare ensfyrar som visade fritt från Kräklingegrunden

 • Den nordvästra fyren bestod av ett rött boningshus med vit gavel och lanternin på taket (vitt intermittent sken med kort förmörkelse var 5:e sekund) medan den yttre fyren bestod av en rödmålad fyrkur med vit gavel (vitt fast sken)

Emellertid upptäcktes i farleden ett nytt grund farligt för sjöfarten. Därför

 • 1934 ersattes dessa två fyrar med två elektriska fyrar på Lindö, den ena cirka 250 m öster om den gamla övre fyren och den andra på ett skär åt SO. De består av elektriska linslyktor på torn av järn.
 • Fyrplatsen Lindö avbemannades
 • Jonas Magnusson var fyrvaktare till in på 1910-talet. Han följdes av Birger Jonasson verksam fram till 1949. Han efterträddes av Erik Åke Hultfeldt

Nuvarande karaktär

 • Lindö Yttre nedre: Sv. Nr. 924400, Q W
 • Lindö Yttre övre: Sv. Nr. 924401, Iso W 4s
 • Långö Inre nedre: Sv. Nr. 924800, F W
 • Långö Inre övre: Sv. Nr. 924801, F W
 • Långö Yttre nedre: Sv. Nr. 924700, Q W
 • Långö Yttre övre: Sv. Nr. 924701, Iso W 4s

Lots och prickhållare

Fyrvaktarna på Lindö arbetade även som lotsande prickhållare.

 • En prickhållare skulle skaffa material och tillverka prickarna.
 • Han satte ut prickarna på våren när isen släppt och i övrigt såg han till att de var på sina rätta lägen.

Inloppet till Dalslands kanal

Här finns fyrarna och båkarna:

Laddar karta ...


Jfr Vänern, svenskt fyrväsende, vänerlots