Laser

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

laser, anordning som sänder ut "ljus". Laser är en förkortning av engelskans Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

Ljusspel med LASER för att roa en publik

Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg


Egenskaper hos laserljuset

Ljuset från en laser har vissa egenskaper som gör det unikt:

  • det är monokromatiskt ("färg" med bara en enda våglängd) och
  • det är koherent (alla ljuskvanta svänger i fas).

Detta gör bland annat, att strålen hålls samlad och inte sprids ut, till skillnad från "vanligt" ljus som t.ex. samlats av en glödlampa med lins.

Bildning av ljuset

Laserljuset bildas genom att elektroner hos vissa atomer lyfts upp till högre elektronbanor, och på given signal faller tillbaka till elektronernas grundnivå.

När detta sker utsänds energiskillnaden som strålning ("ljus").

Beroende på konstruktions- och materialval kan man få laserljus med olika våglängder (färger) och intensitet.

Tre huvudtyper förekommer beroende på hur energin utifrån tillförs:

  • Optiskt pumpad kristallaser, t.ex. rubinlaser
  • Urladdningspumpad gaslaser, t.ex. HeNe-laser
  • Strömpumpad halvledarlaser

Halvledarlaser

Halvledarlasern är precis som lysdioden en PN-övergång, där hål och elektroner rekombinerar. Härvid utsänds fotoner (ljus).

  • Som halvledarmaterial används vanligen kraftigt dopad galliumarsenid (GaAs).
  • PN-övergången är skiktformad i ett rektangulärt snitt, där ändytorna fungerar som speglar för laserkaviteten.

Som fyrljus

Laserljus är ännu inte särskilt vanligt som fyrljus men finns t.ex. i S:t Petersburg, Ryssland, som inseglingsljus och för kantmarkering av farledsbegränsningar.

I hemmet

Lasern har funnit vägen till snart sagt alla. Den finns i "var mans" CD-spelare, DVD-spelare och liknande

Den används även för mätning av avstånd och hastighet, markering av nivåer på byggplatser, ...


Jfr lysdiod, halogenlampa, elektriskt ljus, bågljus.