Landskrona

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Landskrona, stad, hamn och hamnfyr med lotsstation vid Öresund

Oc 4s.jpg
Öresund karta ritad.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby
Laddar karta ...


Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Malmö lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

  • Lotsförman: Frans Oskar Liljefors, f. 1850
  • Mästerlots: Carl Peter Åkerman, f. 1850
  • Lots: Gustaf Adolf Lönnegren, f. 1859
  • Extra lots: Anders Olof Hjalmar, f. 1869
  • Lotslärling: Johan August N:son Åberg

Lotsbarnskola

Här fanns ingen lotsbarnskola. Barnen gick i sockenskolan.

Enligt Underrättelse 1848

"Landskrona. Stillastående Hamnfyr.

Lat. N 55° 51'55". Long. O. om Ferrö 30° 59'45". Long O. om Greenwichs meridian 12° 50'

Denna fyr, som underhålles af staden Landskrona, hållas lysande på lika tider, som Kronans fyrar.

Fyrtornet uppfördes år 1844 på norra hamnpiren. Höjden från vattenytan till fyrljuset är 38 fot. Lysningen sker förmedelst siderallampa.

Enligt Underrättelser 1852

LANDSKRONA. Stillastående Hamnfyr.

Lat. N. 55°51'55”. Long. O. om Ferrö 30°59'45”. Long. O. om Greenwichs meridian 12°50'.

Denna fyr, som underhålles af staden Landskrona, hålles lysande på lika tider, som Kronans fyrar.

Fyrtornet uppfördes år 1844 på norra sidan af hamnen. Dess höjd från grunden till fyrljuset är 28 fot och fyrlågan brinner på omkring 38 fots höjd öfver vattenytan samt bör i klart väder nattetid synas på 2 mils afstånd. Lysningen sker förmedelst siderallampa.

Enligt Beskrifning 1872

Beskrifning öfver Svenska Fyrarne, med kort underrättelse om fyrväsendets uppkomst och utveckling. Enligt Kongl. Maj:ts Nådiga beslut utgifven. 1872

1872 enligt Lotsstyrelsen : ”Hamnfyr, 2:ne lyktor med fast sken, den yttre med vitt, den inre med rött ljus. Lat. N. 55° 52’,0. Long. O. 12° 49’,8. Fyrlyktorna är på norra sidan av hamnen anbringade på 2:ne i N 70° V och syd 70° O från varandra stående lyktstolpar. Den yttre, med starkare vitt sken, lyser omkring 8 minuter och den inre, med rött sken, omkring 2 1/2 minuter. Hållna överens leder fyrarna mindre fartyg norr om Pilhaksgrundet in uti hamnen. Fyrlyktorna hålls lysande på tider, som för Kronans fyrar är bestämda. Fyrlyktorna underhålls av staden. Lotsar passar upp på norra hamnarmen.”


Jfr Öresund, hamnfyr, ledfyr, angöringsfyr, Lotsverket, lots.