Långören

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Långören, svenskt f.d. stångmärke, lotsplats, lotsbarnskola och obemannade ensfyrar i Mellersta Östersjön.

Långören inlopp. Långören nedre: På Långörens N udde. SV om farleden. Långören övre: 300 m från föregående. Fyrarna är i ens i 307 grad. Stångmärket tjenar till rättelse för angörandet af Carlskrona skärgård genom denna farled med grundgående fartyg.
Q.jpg


Utklippan karta ritad.jpg
Iso 4s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby
Långören lotshus och f.d. fyr. Foto E Hillberg
Långören övre. Foto ON
Långören nedre. Foto ON
Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Långörens lotsplats. Belägen i Torhamns socken av Blekinge län. Postadress: Torhamn. Telegramadress: Rt. 272 A Karlskrona.

Lotsplatsen anlagd troligen på 1700-talet. I början av 1800-talet var i östra Blekinge följande lotsplatser: Kristianopel, Sandhamn, Långören och Ungskär å östra kusten samt Inlängan och Hästholmen å södra kusten. Förmanskapet över dessa platser utövades av en lotsålderman, bosatt å Långören. År 1877 indrogs lotsplatserna Sandhamn, Ungskär, Inlängan och Hästholmen, vars lotsar överflyttades till Långören. Lotsarnas antal här blev 22 stycken. Överlots av 2:dra grad tillsattes, lotsuppassningsställe på Inlängan anordnades, bostad för överlotsen samt vaktrum och lotsutkik uppfördes och däckad lotskutter tilldelades lotsplatsen. Dess kryssningsområde blev farvattnet mellan Utklippan och Sandhamn.

År 1890 sökte och erhöll överlotsen transport till Karlskrona - Aspö, där han tidigare varit lots. Lotsförman tillsattes då på Långören, och lotsarnas antal har minskats till nuvarande 6, av vilka 2 tjänstgör vid Inlängan. Dessutom finns en extra lots, tillika båtbiträde, samt 3 lotslärlingar.

Från början av 1800-talet ha följande personer innehaft lotsförmanskapet på Långören: lotsåldermännen Håkan Pettersson, Petter Larsson, Petter Håkansson (son till Håkan Pettersson), Jacob Andersson, överlotsen Holger Andersson, lotsförmännen Sven Borgström (son till Petter Håkansson), N. O. Borgström (son till S. Borgström), O. M. Bergström (son till mästarlotsen Jonas Pettersson och sonson till Petter Larsson)."

Ur Underrättelser 1852

LÅNGÖREN. Lotsplats. Stångmärke, 68 fot högt, rödfärgadt med hvitmålad tunna på toppen, är på mitten inklädt och hvitmåladt. Detta märke, stående på 6 fot hög grund, tjenar till rättelse för angörandet af Carlskrona skärgård genom denna farled med grundgående fartyg. Lat. N. 56°3'. Long. 15°48' ost om Gr. Pl. XII.

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Kalmar lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

 • Lotsförman: Sven (Petersson) Borgström, f. 1835
 • Mästerlots: Anders Jönsson, f. 1840
 • Mästerlots: Gustaf Erik König, f. 1838
 • Mästerlots: Jonas Svensson, f. 1837
 • Mästerlots: Olof Larsson, f. 1836
 • Mästerlots: Jonas Petersson Köning, f. 1842
 • Mästerlots: Ola (Månsson) Sjögren, f. 1836
 • Lots: Olof Magnus Bergström, f. 1866
 • Lots: Peter Johan (Andersson) Landgren, f. 1867
 • Lotslärling: Nils Olof Borgström, f. 1871
 • Lotslärling: Per Alfred Berglund, f. 1870
 • Lotslärling: Walfrid Theodor Borgström, f. 1877

Lotsbarnskola

1874-1881 hade Långören lotsbarnskola. Lärare var: Josef Tobiaeson, M Th Andrén, Paulina Kullman, K E Danielsson, C M Rydén, H J Malmqvist, C A Fridström, A V Lundahl, J Hamrell, G A Roosvall, Maria Andersson, Bertha Svensson

 • 1874 Josef Tobiaeson, 86 dagar, 41 elever varav 41 lots-/fyrbarn
 • 1875 Josef Tobiaeson, 86 dagar, 39 elever varav 39 lots-/fyrbarn
 • 1876 Josef Tobiaeson, 83 dagar, 36 elever varav 36 lots-/fyrbarn
 • 1877 Josef Tobiaeson, 87 dagar, 30 elever varav 30 lots-/fyrbarn
 • 1878 (uppgift saknas)
 • 1879 Josef Tobiaeson, 81 dagar, 30 elever varav 30 lots-/fyrbarn
 • 1880 Josef Tobiaeson, 71 dagar, 36 elever varav 36 lots-/fyrbarn
 • 1881 Josef Tobiaeson, 85 dagar, 32 elever varav 32 lots-/fyrbarn
 • 1882 Josef Tobiaeson, 83 dagar, 25 elever varav 25 lots-/fyrbarn
 • 1883 Josef Tobiaeson, 88 dagar, 28 elever varav 28 lots-/fyrbarn
 • 1884 Josef Tobiaeson, 84 dagar, 26 elever varav 26 lots-/fyrbarn
 • 1885 Josef Tobiaeson, 86 dagar, 24 elever varav 24 lots-/fyrbarn
 • 1886 Josef Tobiaeson, 84 dagar, 24 elever varav 24 lots-/fyrbarn
 • 1887 Josef Tobiaeson, 72 dagar, 20 elever varav 20 lots-/fyrbarn
 • 1888 Josef Tobiaeson, 85 dagar, 17 elever varav 17 lots-/fyrbarn
 • 1889 M Th Andrén, 86 dagar, 9 elever varav 9 lots-/fyrbarn
 • 1890 Paulina Kullman, 86 dagar, 7 elever varav 7 lots-/fyrbarn
 • 1891 K E Danielsson, 88 dagar, 8 elever varav 8 lots-/fyrbarn
 • 1892 C M Rydén, 88 dagar, 22 elever varav 8 lots-/fyrbarn
 • 1893 Josef Tobiaeson, 86 dagar, 17 elever varav 5 lots-/fyrbarn
 • 1894 (uppgift saknas)
 • 1895 H J Malmqvist, 94 dagar, 5 elever varav 5 lots-/fyrbarn
 • 1896 C A Fridström, 98 dagar, 15 elever varav 5 lots-/fyrbarn
 • 1897 A V Lundahl, 87 dagar, 14 elever varav 3 lots-/fyrbarn
 • 1898 J Hamrell, 87 dagar, 12 elever varav 3 lots-/fyrbarn
 • 1899 G A Roosvall, 87 dagar, 12 elever varav 3 lots-/fyrbarn
 • 1900 G A Roosvall, 86 dagar, 8 elever varav 2 lots-/fyrbarn
 • 1901 J Hamrell, 86 dagar, 8 elever varav 1 lots-/fyrbarn
 • 1902 Maria Andersson, 68 dagar, 11 elever varav 5 lots-/fyrbarn
 • 1903 - 1905 (ingen lotsbarnskola här)
 • 1906 Bertha Svensson, 86 dagar, 8 elever varav 2 lots-/fyrbarn
 • 1907 Bertha Svensson, 97 dagar, 14 elever varav 5 lots-/fyrbarn
 • 1908 Bertha Svensson, 92 dagar, 14 elever varav 5 lots-/fyrbarn
 • 1909 Bertha Svensson, 97 dagar, 10 elever varav 5 lots-/fyrbarn
 • 1910 Bertha Svensson, 99 dagar, 10 elever varav 7 lots-/fyrbarn

Sedan fick barnen gå i den allmänna sockenskolan

Fyrplatsen

Nedre: WGS-84 Lat. N 56 03,9. Long. E 15 49,3. Sv. Nr. 604300. Int. Nr. C7434

Övre: WGS-84 Lat. N 56 04,0. Long. E 15 49,1. Sv. Nr. 604301. Int. Nr. C7434-1

1931 anlades fyrplatsen. AGA-ljus med lins av 6:e ordningen. Fyrarna är i ens i 307 grad

 • Övre: Fyrkaraktär: Sx W 60/m 10M. Lyshöjd: 7,7 m. Fyrlykta på vit ställning med vitt fyrkantigt dagmärke.

1985 fick fyrarna nuvarande utformning med elektriskt ljus med energi från solpanel och batteri

Nuvarande utseende:

 • Nedre: Fyrlykta på fackverksmast med vitt rektangulärt dagmärke försett med svart bård och svarta streck bildande en kon med spetsen uppåt
 • Övre: Fyrlykta på fackverksmast med vitt rektangulärt dagmärke försett med svart bård och svarta streck bildande en kon med spetsen uppåt

Nuvarande karaktär:

Långören inlopp

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Mellersta Östersjön, Kalmarsund, svenskt fyrväsende, Sjöfartsverket, ledfyr, ensfyr, hamnfyr