Läsvärt

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Läsvärt. På denna sida ges tips om läsvärd litteratur om fyrar och näraliggande ämnen.

Sammanställningen är gjord 2020 av Esbjörn Hillberg, ordförande för Svenska Fyrsällskapet.


KällorOchBild.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Båk.jpg Spirbåk.jpg Historik.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Livet.jpg

MåseskärFörlängd.jpg


Fyrlitteratur

Böcker om fyrar har ofta tryckts i små upplagor och kan därför vara mycket svåråtkomliga. Man kan hitta vissa i antikvariat eller på Internet. Nedan är en förteckning på några böcker om du vill lära dig mer. De första 8 böckerna handlar om fyrar i hela Sverige medan resterande böcker handlar om fyrar av en viss typ eller fyrar inom ett visst område.

Det finns dessutom många detaljrika och intressanta böcker om enstaka fyrar men dessa är inte medtagna här.


 • Bland lotsar och fyrmän av Erik Hägg, 429 sid, 1930 PA Nordstedt & Söners Förlag samt 1995 Nidingens Förlag.
 • De svenska fyrarnas bebyggelsehistoria från 1600-talet till 1850 av Dan Thunman, 344 sid, 1992, ISSN-3303, Göteborgs Universitet Institutionen för Kulturvård.
 • Fyrväsendets utveckling och de svenska insatserna för fyrteknikens förbättrande av Hilmer Carlsson, 179 sid, ingår i Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm årsbok 1942
 • Svenska Fyrar (andra utökade upplagan) av Magnus Rietz/Harry Sellmann, 269 sid, 2001, ISBN:91-7054-913-3., Bokförlaget T.Fischer & Co AB
 • Sveriges fyrplatser, en bebyggelsehistorisk dokumentation av f.d. bemannade fyrplatser anlagda under Lotsverkets tid av Dan Thunman, 360 sid, 2000, ISBN 91-86502-19-0, Sjöfartsverket Norrköping.
 • Utsikt över sjödistrikt av Bertil Kumlien, 135 sid, 1973, ISBN 91-1-735091-3, PA Nordstedt & Söners Förlag samt en ny utgåva 1983, 167 sid, ISBN 91-1-834092-X.
 • Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok av Esbjörn Hillberg, 317 sid, 2007, ISBN 978-91-975819-1-2, Svenska Fyrsällskapet.
 • Sveriges Fyrar originalritningar 1678 - 1902 av Anders Hedin, 215 sid, 2008, ISBN 978-91-7126-103-8, Bokförlaget Max Ström

___________________________________________

 • Fyrar från Falsterbo till Færder av Gert Malmberg/Ulf Sveningson, 176 sid, 1999, ISBN 91-86424-89-0, Warne Förlag.
 • Fyrar i akvarell av Rolf Allan Håkansson, 209 sid, 2011, ISBN 978-91-86687-06-9, Breakwater Publ.
 • Fyrar och fyrfolk, 50 år svensk fyrhistoria av Lars Malmquist, 196 sid, 1994, ISBN 91-86502-09-3, Sjöfartsverket
 • Fyrar och fyrliv på Gotland av Barbro Ejendal/Håkan Hollström, 120 sid, 2000, ISBN 91-7843-150-6, Bokförlaget Arena Visby
 • Fyrar runt Östersjön av Magnus Rietz, 416 sid, 2019, ISBN 978-91-7851-496-7, Lins & CO
 • Fyrguide - från Kattholmen till Smygehuk (alla fyrar i Bohuslän, Halland och västra Skåne) av Victoria Ask/Maria Sidén, 228 sid, 2000, ISBN 91-7988-187-4, Byggförlaget Stockholm.
 • Fyrskepp i Sverige, historien om fyrskeppsepoken 1831 – 1972 av Björn Werner, 238 sid, 1999, ISBN 91-973187-0-1, C B Marinlitteratur AB Falkenberg
 • Ljus längs kusten, berättelser från tio fyrplatser av Anders Hedin, 384 sid, 1988, ISBN 91-1-873432-4, Nordstedts Förlag
 • Lysande Skärgård, åtta f.d. bemannade fyrar i Stockholms skärgård av Anders Hedin, 384 sid, 2005, ISBN 91-89204-77-8, Bokförlaget Max Ström
 • Och Fyrarna Fick Lysa – Svenska Fyrsällskapet Jubileumsbok 2016, 192 sid, ISBN 978-91-85581-77-1, Balkong Förlag
 • Sjörapporten av L-G Nilsson och Anders Nylund, 282 sid, 2012, ISBN 978-91-1-304328-7, Norstedts
 • Vänerns fyrar – lysande kulturhistoria av Erik Holmström, 192 sid, 2000, ISBN 91-88048-12-8, Vänermuseet Lidköping.
Vänerns fyrar – lysande kulturhistoria nyutgåva av Lars Göran Nilsson, 239 sid, 2016, ISBN 987-91-88048-23-3, Vänermuseet Lidköping

Sjömärken

Två mycket bra och innehållsrika böcker om svenska sjömärken är:

 • Sjömärken vägvisare och kulturminnen av Johnny Söderlund, 152 sid, 2007, ISBN 978-91-976923-0-4, Statens Maritima Museer.
 • Sjömärken kustens konstverk, av Magnus Rietz och Göran Edvard Johansson, 203 sid, 2007, ISBN 978-91-85581-03-0, Balkong Förlag.

Utländska verk

En mycket läsvärd engelsk bok och bra uppslagsverk är:

 • The World’s Lighthouses before 1820 av D.Alan Stevenson, 310 sid, 1959, Oxford University Press

En bra tysk uppslagsbok med kartor och många av världens fyrar är:

 • Leuchttürme der Welt av Friedrich-Karl Zemke, 3 böcker, 181 + 152 + 184 sid, 1992-1993, ISBN 3-7822-0537-5, 3-7822-0538-3 och 3-7822-0539-1, Koehlers Verlagsgesellschaft Herford Tyskland.

Extern sökbar databas

"Här finns just nu information om ca 2050 publikationer, och fler läggs upp varje dag. Min bedömning är att det finns ytterligare lika många att lägga till. Jag har nyligen besökt Universitetsbiblioteket i Göteborg och studerat en del av Esbjörn Hillbergs stora boksamling. Där finns runt 1000 publikationer som ännu inte finns beskrivna på min websida. Jag har fått bra hjälp av personalen på biblioteket och jag kommer att spendera ytterliggare ett par veckor där under våren 2024 och komplettera.

Websidans innehåll är sökbart eftersom varje publikation har försetts med omfattande nyckelord. Detta gör det möjligt att hitta alla publikationer som behandlar en viss fyr, fyrpersonal, land, område, språk, vattendrag m.m. Författare och förläggare finns också beskrivna och är sökbara.

Ett omfattande arbete som jag just nu jobbar med är att specifiera och tagga artikelinnehållet i flera tidskrifter som t.ex. Blänket. Artiklarnas titlar blir länkade till resp. organisation’s websida där publikationen oftast finns att tillgå eller rent av att läsa (ex. Blänket 2023-4 https://lhreading.com/publication/2050)

Övrigt

Du finner även massor av information på Fyrsällskapets hemsida www.fyr.org.

 • Klicka på ”Fyrlexikon” och sök sedan på något ord eller ett namn på en fyr.


 • Klicka här för Källmaterial i text och bild använt i detta ”Fyrlexikon”