Läsö Trindel

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Läsö Trindel, dansk fyrskeppsstation vid Läsö, Kattegatt. Danmarks första. Verksam 1829-1942. Bytte efter andra världskriget namn till Läsö Nord

I området har också legat fyrskeppsstation Läsö Rende (NO om Läsö) och Kobbergrund (SO om Läsö)
LäsöKartaRitad.jpg

DKFlag.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg

Laddar karta ...
71 SWHorns RevERVylGrådybHR 1Danskt fyrväsendeSkagens RevLäsö NordLäsö TrindelLäsö RendeKobbergrundÖstre FlakHals BarreÅlborg BugtAnholt NordAnholt KnobSchultz GrundKattegatt SWKattegatt SGilleleje Flak NLappegrundDrogdenHalskov RevMön SEKadetrendenGedser RevSkagens RevLäsö NordLäsö TrindelLäsö RendeKobbergrundÖstre FlakHals BarreÅlborg BugtAnholt NordAnholt KnobSchultz GrundKattegatt SWKattegatt SGilleleje Flak NLappegrundDrogdenHalskov RevMön SEKadetrendenGedser Rev71 SWHorns RevERVylGrådybHR 1
Klickbara karta över danska fyrskeppsstationer. Figur Leif Elsby
Danskt fyrskepp vid Läsö Trindel. Arkiv Fiskeri & Söfartsmuseet Esbjerg
Danskt fyrskepp vid Läsö Trindel. Målning

Grundområdet

Läsö Trindel ligger cirka 13 km NO Läsö och är ett rev bestående av kullerstenar. Inte alltför långt från revet går nuvarande tätt trafikerade farled mellan Fredrikshamn och Göteborg.

Under Napoleonkrigen och kontinentalsystemet ville engelsmännen att danskarna skulle märka ut revet med ett fyrskepp. Danskarna som inte gillade engelsmännen, speciellt inte efter bombardemanget av Köpenhamn 1807, kontrade med att släcka de danska fyrarna, bl.a. Skagen, Anholt och Nakkehoved.

Fyrskeppsstationen

1829-1942 var Läsö Trindel fyrskeppsstation

Minst 10 fartyg har tjänstgjort på stationen

Fyrskeppsstationen drogs in på grund av aktiviteter under det andra världskriget

När andra världskriget var slut bytte stationen namn till Läsö Nord och var operativ 1945-1975

Minsvepta leder

Under andra världskriget lade framför allt tyskar och engelsmän ut omfattande områden med mineringar. När freden väl var ett faktum återstod ett tålamodsprövande arbete med att svepa områdena fria från minor. Till att börja med koncentrerade man sig på att skapa säkra leder. De markerades tillfälligt med fyrskepp, tills man minsvept så mycket att "allt" betraktades som säkert.

Bland annat sveptes och markerades följande leder:

Tabell danska fyrskeppsstationer

Anholt Knob ______ Anholt Nord ______ Drogden __________________ ER (Esbjerg Route)

Gedser Rev _______ Gilleleje Flak N _ Grådyb ___________________ Hals Barre

Halskov Rev ______ Horns Rev ________ HR 1 (Hanstholm Route 1) _ Kadetrenden

Kattegatt S ______ Kattegatt SW _____ Kobbergrund ______________ Lappegrund

Läsö Nord ________ Läsö Rende _______ Läsö Trindel _____________ Mön SE

Skagens Rev ______ Schultz Grund ____ Vengeance Grund __________ Vyl

Ålborg Bugt ______ Östre Flak _______ 71 SW

Tabell danska fyrskepp

Fyrskib Nr I _________ Fyrskib Nr II _________ Fyrskib Nr III _________ Fyrskib Nr IV

Fyrskib Nr V _________ Fyrskib Nr VI _________ Fyrskib Nr VII _________ Fyrskib Nr VIII

Fyrskib Nr IX ________ Fyrskib Nr X __________ Fyrskib Nr XI __________ Fyrskib Nr XII

Fyrskib Nr XIII ______ Fyrskib Nr XIV ________ Fyrskib Nr XV __________ Fyrskib Nr XVI

Fyrskib Nr XVII ______ Fyrskib Nr XVIII ______ Fyrskib Nr XIX _________ Fyrskib Nr XX

Fyrskib Nr XXI

Motorfyrskib Nr I ____ Motorfyrskib Nr II ____ Motorfyrskib Nr III ____ Motorfyrskib Nr IV


Jfr Kattegatt, danskt fyrväsende, fyrskepp, fyrskeppsstation