Längdmått

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

längdmått. De äldre längdmåtten var förvirrande, t ex mil, och varierande, t ex fot. Se tabell nedan.

Äldre längdmått har därför ersatts av metersystemet, vilket började införas under den franska revolutionen.


Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg Kompassros ritad.jpg


Här, och på viss andra officiella ställen, kunde man kontrollera sina längdmått så att hela Brittiska imperiet mätte på samma sätt. Foto Leif Elsby 2014
På allmän plats, som här vid observatoriet i Greenwich, kunde medborgarna kontrollera tid och mått. Foto Leif Elsby 2014

Enligt 1665 års "Placat om mått och vigt" var

1 mil = 3 600 stänger = 6 000 famnar = 18 000 alnar = 36 000 fot = 10 688 meter

1799 tillverkades i Paris den första arkivmetern.

1878 infördes metersystemet i Sverige. Se metersystemet.

Idag gäller: "Brittain goes metric inch by inch"

Några längdmått

  • 1 famn = 3 alnar = 6 fot (svensk) = 1,7814 m (använd för lodning)
1 famn = 6 fot (engelsk) = 1,8288 m (använd för loggning)
  • 1 aln (svensk) = 2 fot = 0,594 m
  • 1 fot (svensk) = 0,29690 m
1 fot (engelsk) = 0,30480 m
1 fot (dansk) = 0,31385 m
1 fot ("Pied de Roi", fransk) = 0,3248 m
  • 1 tum (engelsk) = 25,4 mm
1 tum (verktum) = 1/12 fot = 24,7 mm (i Sverige till 1854)
1 tum (decimaltum) = 1/10 fot = 29,7 mm (i Sverige från 1854)
  • 1 linje (verklinje) = 1/12 verktum = 2,06 mm
1 linje (decimallinje) = 1/10 decimaltum = 2,97 mm (används t ex för lampglas till rundbrännare)
  • 1 mil (engelsk) = 1 609 m
1 mil (nautisk) = 1 852 m = (1/60 av jordekvatorsgraden)
1 mil (tysk) = 7 420,8 m = (1/15 av jordekvatorsgraden)
1 mil (sjömil) = 7 420,8 m = (1/15 av jordekvatorsgraden)
1 mil ("geografisk") = 1 sjömil = 7 420,8 m = (1/15 av jordekvatorsgraden)
1 mil (metrisk) = 10 km = 10 000 m
1 mil (svensk 1665) = 10 688 m
  • 1 sjömil = 7 420,8 m = (1/15 av jordekvatorsgraden)
  • 1 distansminut = 1 852 m (1/60 av jordekvatorsgraden)
  • 1 nautisk mil = 1 852 m (1/60 av jordekvatorsgraden)
  • 1 kabellängd =1/10 nautisk mil = 185,2 m (1/600 av jordekvatorsgraden)


Jfr gradindelning, sjökort, metersystemet, viktmått, volymmått.