Lägerholmen

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lägerholmen, svensk obemannad fyrplats vid Blekingekusten, Södra Östersjön.

Inloppet till Nogersund. Mellan Åhus och Sölvesborg. I skärgården utanför Åhus i Skåne, 0,5 M SV Sölvesborg i Blekinge.
Fyren tjänar som inseglingsfyr för hamnarna till Åhus såväl som för Sölvesborg. Sjön är fylld med grund i alla riktningar runt fyren. I vit sektor 289 - 360 ligger grundet Stenbären (8 m), Taggen (7 m) och Botildas Knall (7,3 m) 3,5, 5,5 resp 9M från fyren. 
Hanö karta ritad.jpg
Fl 5s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg

Lägerholmen. Foto LH.
Lägerholmens fyr beskriven i skriften Vetenskapen och Livet. "Tack vara solventilen tänds och släcks fyren automatiskt".
Ritning till Lägerholmens fyr fastställd 3 juli 1908.
Lägerholmen från sjön. Foto LH.
Lägerholmen. Foto LH.
Skarvkoloni på ön Lägerholmen. Fotograf Le Carlsson.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Ur Underrättelser 1852

LÄGERHOLMEN. Under Åhus lotsplats. Stenkummel i fyrkantig form, 14 fot högt, hvitkalkadt, är stående på 11 fots hög grund och tjenar till rättelse vid angöringen af Landö hamn och att utmärka detta låga skär. Lat. N. 55°57'. Long. 14°28' ost om Gr. Pl. XIII.

Fyren

WGS-84 Lat. N. 55° 57’,9. Long. O. 14° 28’,3. Sv. Nr. 642100. Int. Nr. C7564

Trots strandningar dröjde det innan en fyr uppfördes här. Fyren är placerad på ett lågt skär "otjänligt för boning för fyrpersonal". Fyren uppfördes därför som obemannad med den av Gustav Dalén nyutvecklade automatiska klippventilen.

AGA-ljus

1908 byggdes i betong ett 14 m högt runt torn med altan och lanternin, lågans höjd 15 m över marken.

  • Fyren tändes 1 november 1908.

1912 AGA-ljus. Fyrkaraktär: Bx WR 4s 13M. Ljus c:a 0,4 sek, mörker c:a 3,6 sek. Lins 2:a ordningen. Ljusstyrka: W 4,000 HK, R 1,000 HK. Lyshöjd: 17 m. Vitt fyrtorn av betong och järn.

Fyrsken Gräns Gräns
Rött 205 284
Vitt 284 85

Dalén-ljus

1948 ersattes AGA-ljus med det mer ljusstarka Dalén-ljuset.

1968 var tornet målat vitt. Lins av 2:a ordningen. Dalén-ljus.

  • Optisk karaktär: Bx WRG 5 s 13,5 M. (1 + 4). Lyshöjd: 17 m. Ljusstyrka: W 7 000 cd, R 1 800 cd, G 9 000 cd.

Elektrifiering

1986 elektrifierades fyrplatsen med vindgenerator och NiFe-batterier.

På 1990-talet försågs fyren med solpaneler.

Nuvarande utseende: Vitt 17,1 m högt fyrtorn

Nuvarande karaktär: Fl WRG 5s 9M. (1 + 4). Lyshöjd: 17,0 m.

Personal

Fyren var obemannad men krävde ändå tillsyn. Med fyren automatiserad med AGA-ljus behövdes bara tillsyn då och då för att kolla att allt var OK.

Tillsynen av den "automatiska" fyren på Lägerholmen skedde med besök en gång per månad. Då avlästes mängden acetylen-gas. Lins och lanterninglas torkades av.

Ungefär en gång per år kom lotsångaren från Malmö. Den ankrade upp och man fick bära fyllda tuber från öns brygga till fyren och tomma tuber i retur. Se gasackumulator

Fyren har omsektorerats flera gånger, bland annat så att tillsynspersonal kunde se fyrljuset hemifrån. Om något tillstötte fick man se till att ta sig till fyren så fort man kunde.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Lägerholmen

Mer om Lägerholmen

1888 strandade barken Britannia på grundet Blackorna strax sydväst om Lägerholmen.

1897 var förbättringarna av hamnen i Åhus klara. Man hade ensfyr med två paraboliska spegelfyrar. Djupet var ökat så att man nu kunde ta in fartyg med 5,6 m djupgående. Men man behövde bättre belysning av fyr för att leda till hamnen.

Lägerholmen utgör idag ett område för fågelskydd. Här krävs landstigningstillstånd från länsstyrelsen. Hela året. Ön befolkas numera av en livaktig koloni med skarv (Phalacrocorax carbo sinensis).

Sölvesborg inlopp

Klicka här för att se fyrarna i Sölvesborg inlopp .


Jfr Södra Östersjön, Blekingekusten, Skånes ostkust, svenskt fyrväsende, AGA-ljus, Dalén-ljus, bifyr, Sandhammaren.