Krikeudde

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Krikeudde, svensk obemannad ledfyr, nu nedlagd, i Norra Kvarken.

Västra Kvarken. Nordmalingsfjärden. NO om farleden. F.d. ledfyr för inseglingen till Nordmaling
Holmögadd karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Krikeudde. Foto Tomas Berglund 2019
Krikeudde. Foto Tomas Berglund 2019
Krikeudde. Foto Tomas Berglund 2019
Krikeudde ritning. Källa: Riksarkivet
Laddar karta ...


Laddar karta ...


WGS-84 Lat. N 63 29,6. Long. E 19 35,8.

1890 anlades fyrplatsen bestående av ett litet fyr- och upppassningshus med rum för fyrapparat och vaktrum samt fotogenförråd och uthus. Huset målades vitt, övriga byggnader i rött. Fyrbyggnaden ritades av John Höjer (1849–1908), som var Kungliga Lotsstyrelsens huvudarkitekt och överfyringenjör.

Linsapparaten bestod av en Fresnel-lins av femte ordningen med rotator enligt L. Fr. Lindbergs konstruktion. Rotatorn bestod av en ställning med skärmar som roterade runt ljuset med hjälp av värmen från lågan, vilket gav ett blinkande sken med lika långa ljus- och mörkerperioder. Ljusskenet kom från en så kallad åtta-dagarslampa, där fotogenbrännaren inte behövde daglig tillsyn av fyrvaktaren.

Fyrlyktan lyste ut genom två fönster. Den lyste med vitt klippljus söderut och även inåt mot Nordmaling. Nedanför fyrplatsen fanns ett målat vitt märke, som tillsammans med stugan gav riktningen in i Nordmalingsfjärden.

1913 automatiserades fyren med AGA-ljus.

1928 drogs fyren in, nu ersatt av fyren Kyrkhälludden.

Personal

Fyrvaktare på Krikeuddes fyrplats under perioden 1890–1928 var Erik Åström från Järnäsklubb.

Och sedan

Lotsverket såldes fyren 1928 till de fyra syskonen Emma, Astrid, Birger och Gerda Holm från Nordmaling som använde den på somrarna.

Snickeridetaljer Krikeudde. Foto Tomas Berglund 2019

Krikeudde Fasaddetaljer.jpg Krikeudde Snickarglädje.jpg Krikeudde Fyrplats1.jpg

Byggnaderna är i originalskick och miljön är en av de bäst bevarade i sitt slag i landet.


Nuvarande utseende: -

Nuvarande karaktär: (släckt)

Västra Kvarken

Jfr Bottenviken, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr, linsfyr, franska mössan