Krigslins

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Krigslins, fyrlins använd vid ofred för att för Flottans fartyg markera militärleder och som ibland har annan dragning än vad de civila lotslederna har.

Fl 3s.jpg


F W.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg Kompassros ritad.jpg

Fundament avsedd för krigslins. Lägg märke till "piggarna". Foto E Hillberg
Krigslinsen på Måseskär. Foto Marie Tilosius


Under krigen i svensk närhet utsattes den civila sjöfarten för stora prövningar. Så även den militära, men det var den tränad för.

Den 8 april 1940 beordrade den svenske marinchefen: "Släck alla fyrar på västkusten!" Orsaken var att tyska krigs- och transportfartyg styrde med kurs Norge. Nästa dag hade tyska trupper ockuperat Danmark och Norge samt lagt ut 13 000 minor, den så kallade Skagerackspärren. Om Sverige också skulle ockuperas var en förborgad hemlighet. Fyrarna tändes dock igen efter 10 dagar, detta på begäran av den tyska Kriegs-Marine.

Militärlederna var ibland markerade som enslinjer markerade med vita fläckar eller med andra märken. Det fungerade i dagsljus. Under mörker markerades enslinjerna med flyttbara fyrar, med veklampa eller kanske oftare acetylen-ljus (AGA-ljus modell mindre). Som underlag hade man i förväg gjort i ordning fundament gjutna på plats på lämpliga klippor. Fundamenten hade två eller flera "piggar" som pekade uppåt. Den flyttbara fyren hade en bottenplatta med motsvarande hål för "piggarna".

De militära fartygen "annonserade" i förväg sin plan så att fyrarna kunde tändas och användas som ledning.


Enligt Digitalmuseum: "Militärledsfyrar sätts ut i händelse av krig eller kris och med hjälp av speciella sjökort kan Marinens båtar och fartyg navigera i annars otillgängliga leder.

Militärfyrkonstruktionen har använts för upprättande av temporära militära farleder fästa på stativ och på speciellt konstruerade betongfundament. Militärfyren består i huvudsak av fyra delar: plåtlåda, brännare, gasmagasin och gasackumulator. Genom att antända en brännare, åtkomlig genom en utanpåliggande huv, samtidigt som gas tillförs transporteras gas från gasmagasinet och ackumulatorn till brännaren varefter en låga och åtföljande ljussken uppstår. Genom att välja glasfärg, som röd eller grön, får lampan en fyrfunktion. Militärfyr typ B har en lysvinkel på cirka 220 grader. Brännaren förbrukar 15 liter per lystimme. Ungefärlig lystid vid 15 grader celsius varierar av inställningen."


Militärfyr typ D

Militärfyr typ D. Källa Digitalmuseum

Den grålackerade militärfyren typ D består av en undre del, kallad ackumulatorskåpet, en övre del, fyrlyktan, fast förenad med ackumulatorskåpet men öppningsbar genom en huv i fyrens topp, klippljusapparaten och en borttagbar fotplatta. Ackumulatorskåp och fyrlykta är gjutna i lättmetall. Ackumulatorskåpet är nedtill försett med en fot med två hål, vilka passar fotplattans två tappar. För fastlåsning av skåpet till plattan finns två kilar, hängande i kedjor. På dess baksida finns en anordning för provisorisk fastsättning av fyren till en horisontell balk. Framtill finns en lucka för att möjliggöra ackumulatorsbyte och manövrering av en kran på tryckregulatorn. Luckan låses med en skruv med fyrkantshuvud som kan manövreras med tillhörande specialnyckel. På luckans insida finns en handhavandeinstruktion fastklistrad försedd med texten "MILITÄRFYRAR TYPERNA C-F". På gasackumulatorn finns ett besiktningsprotokoll, bland annat märkt "28/5 -42". Vid fyrlyktans ena sida finns anordning för inriktning av fyren vid annan uppställning än på en militärfyrplattform. På fyrlyktans topp finns med röd färg texten "670" tryckt. Fyrlyktan består av en pressad strålkastarlins. Innanför linsen finns ett ofärgat, rött eller grönt glas. I den bakre delen av den fyrlyktan finns en sfärisk spegel. Genom huvens underkant kommer friskluft till lågan. Under fyrlyktan finns en bricka med den instansade texten "D 47".

DIAMETER 670 mm. HÖJD 980 mm

Källa: Digitalmuseum

Militärfyr typ E

Militärfyr typ E i lättmetall. Källa Digitalmuseum

Den grönlackerade militärfyren typ E består av en undre del, kallad ackumulatorskåpet, en övre del, fyrlyktan, fast förenad med ackumulatorskåpet men öppningsbar genom en huv i fyrens topp, klippljusapparaten och en borttagbar fotplatta. Ackumulatorskåp och fyrlykta är gjutna i lättmetall. Ackumulatorskåpet är nedtill försett med en fot med två hål, vilka passar fotplattans två tappar. För fastlåsning av skåpet till plattan finns två kilar, hängande i kedjor. Framtill finns en lucka för att möjliggöra ackumulatorsbyte och manövrering av en kran på tryckregulatorn. Luckan låses med en skruv med fyrkantshuvud som kan manövreras med tillhörande specialnyckel. På luckans insida finns en handhavandeinstruktion fastklistrad försedd med texten "MILITÄRFYRAR TYPERNA C-F". Vid gasackumulatorn finns reservdelar i en ask av papper. På fyrlyktans topp finns med röd färg texten "RES" tryckt. Fyrlyktan består av en pressad trumlins. Innanför linsen finns ett ofärgat, rött eller grönt glas. Fyrlyktan låses genom en skruv med fyrkantshuvud. Föreliggande fyr har färgat sken genom en grön glascylinder. Genom huvens underkant kommer friskluft till lågan. Under fyrlyktan finns en bricka med den instansade texten "E 216". Fyren är innanför luckan märkt med röd färg "58.". På gasackumulatorn finns ett besiktningsprotokoll bland annat märkt "8/6 -65".

HÖJD 980 mm. DIAMETER 670 mm

Källa: Digitalmuseum

Militärfyr typ A MF-20

Militärfyr typ A MF-20 består av en gråmålad låda av galvaniserad plåt. Källa Digitalmuseum

Den gråmålade militärfyren har på ovansidan ett svart cirkelformat lock, en huv. Genom att dra locket uppåt fastnar det i ett första fast läge och fungerar därigenom som ventilationshuv. Efter helt lösgörande av huven blir åtkomst till brännare och fyrlykta möjlig. Ett cylinderformat, längsgående rör finns nedanför huvöppningen. Genom ett mindre hål kommer man åt den rakt nedanför huven placerade brännaren. På militärfyrens båda långsidor finns två handtag. På den främre sidan finns fyrglas bakom ett svartmålat plåtskydd. På den vänstra långsidan finns ett reglage för att reglera gasflödet. På baksidan finns en låsförsedd dörr till gasackumulatorn. På dörren finns tre kronor-emblemet tryckt i svart färg. Ovanför en tejpbit med texten "962". Ovanför denna finns en skylt med följande tillverkningsinformation: " SYSTEM, AGA, DALEN, MF-20 No 457, GASACCUMULATOR, STOCKHOLM". På insidan av dörren finns en bildförsedd skötselinstruktion fastklistrad. Instruktionen har rubriken "MILLITÄRFYR TYP A". Ovanför denna finns en tejpbit med handskrift påklistrad, bland annat försedd med texten "Inställd på 15 klipps" och "21-6-54" där "54" troligen betyder år 1954. Rakt innanför fyrens dörr finns huvudbeståndsdelarna och tillhörande materiel fördelat på två våningar. På den övre våningen finns en tryckregulator för reducering av den från gasackumulatorn kommande gasens tryck till det för klippljusapparaten lämpliga trycket. Ovanför tryckregulatorn finns klippljusapparaten som regelbundet ger återkommande ljussignaler (enklipp). På den övre våningen finns en manometer. På den undre våningen finns plats för ett gasmagasin, vilket saknas i förekommande fall. I fyren finns svartmålade rörledningar som löper mellan fyrens olika huvuddelar. Ett metallhölje finns för att fästa gasmagasinet.På den nedre våningen finns fyra svartmålade verktyg varav tre är fästa i kedja. På klippljusapparaten sitter ett besiktningsprotokoll bland annat märkt "-2 NOV.1940". I fyren finns en gaständare försedd med texten "Spitfire" samt ett rött glas för byte av ljusskensfärg. En ask med en reservdel finns fäst på gasackumulatorn.

HÖJD 420 mm. LÄNGD 490 mm. BREDD 240 mm

Källa: Digitalmuseum

Militärfyr typ B MF-110

Militärfyr typ B MF-110. Källa Digitalmuseum

Militärfyr typ B MF-110 består av en gråmålad låda av trä. På de bägge långsidorna finns ett handtag per sida. Den bakre kortsidan är försedd med en låsbar dörr på vilken det finns gångjärn av mässing och två mässingsskyltar med graverad text. På den översta står "Bef. Amiralen, Karlskrona, TYP: B, NR: B. Res., KARAKTÄR:" Fältet med karaktärsangivelse är oanvänt. På den nedre skylten finns texten "B 136". På militärfyrens högra långsida finns en graverad mässingsskylt försedd med texten "MDS, B 73". Militärfyrens tak är försett med mässing och halva taket är öppningsbart och under finns fyrlyktan. Taket är låsbart men åtkomst till brännaren är möjlig genom öppnande av den ventilationshuv som sitter på taket. Genom ett mindre hål kommer man åt den rakt nedanför huven placerade brännaren. Fyrens framsida har ett hölje av mässing vilket man drar ut och fyrlyktan blottar sig. Runt fyrlyktan finns ett mässingshölje. På fyrlyktan kan antingen vitt, rött eller grönt ljus användas genom montering av cylindriska och färgade glasrör runt brännaren, vilka förvaras ovanför brännaren. På insidan av dörren finns en bildförsedd skötselinstruktion fastklistrad. Instruktionen har rubriken "MILLITÄRFYR TYP B" Rakt innanför fyrens dörr finns huvudbeståndsdelarna och tillhörande materiel fördelat på två våningar. På den övre våningen finns en tryckregulator för reducering av den från gasackumulatorn kommande gasens tryck till det för klippljusapparaten lämpliga trycket. Ovanför tryckregulatorn finns klippljusapparaten som regelbundet ger återkommande ljussignaler (enklipp). På den övre våningen finns en manometer. På den undre våningen finns plats för ett gasmagasin, vilket saknas i förekommande fall. I fyren finns svartmålade rörledningar som löper mellan fyrens olika huvuddelar. Ett metallhölje finns för att fästa gasmagasinet. I fyren finns tändsticksask och en tång. På nedervåningen finns ett verktyg fastkedjat. På klippljusapparaten sitter ett besiktningsprotokoll bland annat märkt "5 Nov 1917".

BREDD 260 mm. LÄNGD 510 mm. HÖJD 435 mm

Källa: Digitalmuseum

Stativ

Stativ till militärfyr. Källa Digitalmuseum

Stativet består av en fyrkantig bottenplatta, i två hörn försedd med två hål för fästande i betongfundament. Dessa hål är avsedda för gavlaniserade dobbar vilka är gjutna i ett betongfundament på vilket stativet fästs. Mitt på plattan går en cirka 1 meter hög pelare, cirkelformad och för viktens skull hålförsedd. I pelarens nederkant finns intill hörnhålen två kedjefästa kilar i metall för fästande genom hålen. På pelaren finns en mindre platta försedd med fyra dobbar och ett centrumplacerat bajonettlås, vilken genom vridning av en hävarm ett kvarts varv låser fast lampan till dobbarna. På topplattan finns texten "99." instansad.

DIAMETER 650 mm. HÖJD 1030 mm

Källa: Digitalmuseum

Se även Landsort, avsnitt "Kustartilleri".

Länkar


Jfr fyrlins, AGA AB, trumlins