Kontinentalsystemet

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

kontinentalsystemet, en genom kejsar Napoleon och hans krigföring påtvingad handelsblockad mot England.

Historik.jpg Maskaron.jpg Kompassros ritad.jpg

1806 inleddes kontinentalsystemet genom Berlindekretet den 21 november.

Kejsar Napoleon förklarade genom detta de engelska öarna i blockad.

All handel och transport till och från England förbjöds.

1807 lyckades Napoleon i Tilsit förmå den ryske tsaren att biträda blockaden.

  • Handeln med England ökade därefter markant i Göteborg, som blev lagerplats för engelska kolonialvaror och manufakturprodukter.
  • På gatorna var det engelska språket lika vanligt som det svenska.

1809 anslöt sig officiellt Sverige till den franska sidan, efter att tidigare ha samarbetat med England.

  • Sverige förband sig i freden i Jönköping med Danmark- Norge att hålla engelska fartyg borta från sina kuster.
  • Officiellt stängdes de svenska hamnarna för brittiska skepp.
  • Smyghandeln blomstrade.

1810 förklarade Sverige krig mot England men engelsmännen fortsatte att begagna Göteborg för transitohandel.

  • Delvis använde de med de svenska myndigheternas tysta stöd falska skeppspapper, delvis organiserade de smuggling i stor skala.
  • Svenskarna tillät att Hanö blev bas för en engelsk flottenhet.

1812 slöts freden och Sverige anslöt sig till Napoleons fiender.

  • Handeln med England kunde fortgå öppet och ostört.
  • Engelsmännen drog sig tillbaka från Hanö.


Jfr Hanö, Carlstens fyr, Vinga, Karlskrona, Saumarez.