Kompassros

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

kompassros, rörlig kompasskiva markerad med kursriktningar.


Kompassros. Figur Leif Elsby

Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg Kompassros ritad.jpg


Indelning i streck

Kompassrosen blev tidigt indelad i 32 ”streck”.

Kardinalstreck är nord, syd, ost och väst.

Mellan dessa ligger interkardinalstrecken NO, SO, SV och NV.

Mellan kardinalstreck och interkardinalstreck ligger strecken NNO, ONO, OSO, SSO, SSV, VSV, VNV och NNV.

Avstånden mellan dessa delas upp i ytterligare en uppsättning streck, så att summa 32 streck bildas för ett helt varv.

Medsols efter norr erhålls då: NtO (nord till ost), NNO, NOtN (nordost till nord), NO, NOtO (nordost till ost), ONO, OtN, O, OtS, osv.

Ett gammalt sätt att ange kurser och bäringar var därför NO, SV, NOO, NNVtV, VSV 1/2 V osv.

1 streck = 11,25 grader

Det går alltså 32 streck på ett varv = 360 grader vilket innebär att 1 streck = 11,25 grader.

Används inte längre, utom ...

Indelningen i streck används idag egentligen inte längre, utom i vissa fall, t.ex. lysvinkeln för en fartygslanterna: en sidolanterna har lysvinkel "från fören till två streck akter om tvärs".


Jfr kompass, död räkning, bestickföring, logg, lod, astronomisk navigation, gradindelning