Kolera

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

kolera, en smittsam mag- tarmsjukdom med våldsamma diarréer och kräkningar.

Bondesamhälle.jpg

Kompassros ritad.jpg Symbol Person.jpg Livet.jpg


Bakterien Vibrio cholerae. Bild www.rki.de
KolerasjukhusetFejan. Foto Norrtelje Tidning

Epidemisk magsjuka

Epidemisk kolera är sedan urminnes tid känd i Indien, särskilt kring floderna Ganges och Brahmaputras nedre lopp.

 • Den sprids via avföring, dricksvatten och smittade livsmedel.
 • Vid spridning via vatten insjuknar med explosionsartad hastighet ett stort antal personer samtidigt i en epidemi.
 • Inkubationstid 1-3 dygn.

Den orsakas av en bakterie Vibrio cholerae (en bakterie i form av ett komma), som ibland ger epidemier med hög dödlighet.

 • Kolera var förr beteckningen för ett flertal sjukdomar med diarré.

Först under 1800-talet kom koleran att drabba Europa.

Kan fyr stoppa?

1831 var man oroade för att den epidemi av kolera, som härjade på kontinenten, skulle sprida sig och komma till Sverige.

För att förebygga vidtog statsmakten följande motåtgärder:

Sverige drabbas

1834 kom koleran i alla fall till Sverige.

Koleran har drabbat hela eller delar av Europa vid fem tillfällen:

 • 1826-1837. Kom till Sverige 1834. Drabbade stad och land.
 • 1846-1862. Kom till Sverige 1850. Göteborg drabbades under åren 1850-1859 nästan årligen.
 • 1864-1875. Göteborg drabbades 1866. Kom därefter till Sverige 1872.
 • 1883-1896. Sverige slapp undan.
 • 1908-1910. Sverige slapp undan.

Och sedan

 • 1872-1873 härjade den senaste koleraepedemin i Sverige.
 • Fram till 1922 har Ryssland härjats av kolera nästan årligen.


Jfr Falsterborev, Sandhammaren, Hanö, karantän, pest, Karlskrona, Göteborg, Känsö, Fejan.