Kockums

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kockums Mekaniska Verkstad, varv och verkstad i Malmö. Grunden lagd 1840 av Frans Henrik Kockum d.y. (1840-1910). Kockums kom att tillverka handels- och örlogsfartyg, dieselmotorer, ångturbiner, skogstraktorer, transportfordon och järnvägsvagnar. Under 1950- och 1960-talen utvecklades Kockums till ett av de största varven i världen. Leverantör till Lotsverket

Öresund karta ritad.jpg

SweFlag.jpg Maskaron.jpg Vantskruv.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg

Frans Henrik Kockum
KockumsLogga.jpg
Tyfon med handpump. Foto Leif ElsbyStarten

1840 anlade industrimannen Frans Henrik Kockum d.y. (1840-1910) en mekanisk verkstad i Malmö vilken utvecklades till Kockums Mekaniska Verkstad med skeppsvarv, mekanisk verkstad, gjuteri, manufaktursmedja och vagnfabrik.

1849 köpte F H Kockum Kallinge Bruk och grundade 1858 i Ronneby en fabrik för förtennta järnföremål.

 • Dessa båda sammanslogs till Kockums Jernverks AB.

1870 anlades ett skeppsvarv i anslutning till verkstaden i Malmö.

1871 bildade man Skånska Cement AB, som specialiserat sig på cementtillverkning i det familjeägda tegelbruket i Lomma.

Uppgång ...

Vid tiden före första världskriget koncentrerades tillverkningen i Malmö till fartyg, järnvägsvagnar och broar.

 • Varvsrörelsen liksom tillverkningen av broar växte till efter kriget.
 • Expansionen fortsatte efter andra världskriget.

1948 köptes verkstadsindustrin och grävmaskinstillverkaren Landsverk.

Under 1950- och 1960-talen utvecklades Kockums till ett av de största varven i världen.

 • Man inriktade sig speciellt på stora lastfartyg.
 • I samband med nedgången i konjunktur på mitten av 1970-talet såldes tillverkningen av maskiner och utrustning.
 • Man koncentrerade sig på en omstrukturerad varvsrörlese.

1974 var den 137 meter höga bockkranen klar att tas i bruk.

 • De två benen, som löpte på räls, vägde 1500 ton vardera och tvärbommen 4000 ton.
 • Bommens två kranar hade en sammanlagd lyftkraft av 1500 ton.

... och fall

1979 övertogs Kockums av Svenska Varv AB.

1987 ombildades Svenska Varv till Celsius Industrier.

 • Produktionen av handelsfartyg lades ner och man inriktade sig på militära fartyg, med ubåtar som en specialitet.

1991 hade Kockums 2 429 personer anställda inklusive Karlskronavarvet AB m fl.

2002 monterades bockkranen ned för att via Gibraltar och Suez-kanalen transporteras till staden Ulsan i Sydkorea.

 • Där skall den återmonteras för att i maj 2003 av köparen Hyundai Heavy Industries användas bland annat för tillverkning av oljeplattformar.

Kockums har byggt och till Lotsverket levererat


Tyfon och Supertyfon

Kockums har även för användning inom Lotsverket gjort utveckling av mistsignalering:

1920 uppfanns tyfonen av H Rydberg vid Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö.

 • Efterföljaren Supertyfon fabrikat Kockums hade tre pipor stämda i vardera sin frekvens (en durtreklang).


Jfr tillverkare, Beckholmsvarvet, Bergsund, Bonnessens, Nils Ericson, Eriksberg, Gefle varv, Götaverken, Hällefors bruk, Jaques Larssons faktori, Karlskrona örlogsvarv, Kockums, Lindholmen, Ludvigsbergs, Motala verkstad, Owens faktori, Överum, mistsignal, tyfon, Suez-kanalen, fyrskepp, ovanstående namn på fyrskepp.