Knippelholmen

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Knippelholmen, ledfyr och f.d. bemannad fyrplats i inre delen av inloppet till Göteborg, cirka 0,6M V nya Älvsborgs fästning. Kattegatt. Bemannad 1880-1949.

Södra infartsleden till Göteborg. På sydöstra Knippelholmen. N om farleden. 
I vit sektor 075 - 083 ligger landgrundningar inom ett avstånd av 400 m V om fyren. 
Göteborg karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg

Efter ombyggnad av nya leden till Göteborg har fyrljuset på Knippelholmen ersatts av denna markering som drivs från solpanel. Foto Göran Sernbo.
Knippelholmen fyr Nr 1. Foto Lotsverket 1932.
Knippelholmen fyr Nr 1. Arkiv Idun.
Knippelholmen fyr Nr 1. Figur Leif Elsby.
Knippelholmen fyr Nr 2. Foto Esbjörn Hillberg.
Knippelholmen fyr Nr 2. Foto Åke Olofsson 1996.
Knippelholmen fyr Nr 2. Foto CL.
Knippelholmen fyr Nr 3. Foto Jonas Andersson.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


WGS-84 Lat. N. 57° 41’,0. Long. O. 11° 49’,1. Sv. Nr. 768100. Int. Nr. C0582.

Fyrplatsen anlades, fyr Nr 1

1880 anlades fyrplatsen Knippelholmen. Den, tillsammans med två ensfyrar vid Carnegieska Bruket (längre in mot hamnområdet), ersatte fyren på Älvsborgs fästning.

  • Samma år släcktes fyren på Nya Älvsborg, avbemannades och revs.
  • För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Älvsborg

Fyrplatsen på Knippelholmen anlades av Göteborgs stad. Ett kombinerat fyr- och boningshus i trä med fyrlyktan placerad i en utbyggnad på södra husknuten och innehöll spegel för sideralsken med fotogenlampa. Fyren tändes första gången 15 oktober.

1907 utbyttes spegel för sideralsken mot en lins av 4:e ordningen med fotogenlampa med två vekar, och en Lindbergs rotator.

Fyrsken Gräns Gräns
Grönt från land 260
Vitt 260 302
Rött 302 323
Vitt 323 83
Rött 83 mot land

1929 fick fyrplatsen mistsignal, samtidigt med fyrplatserna Böttö och Geveskär.

  • Nautofon: 3 ljud var 30s (2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 20). Tonfrekvens 300 Hz.
  • Undervattenskabeln från Böttö innehöll även ledare för lokaltelefon, dvs man fick lokaltelefon med Böttö.

1939 hade fyren veklampa med lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär: K WRG 10M. Lyshöjd: 7,7 m. Fyrlykta på hörnet av rött bostadshus.

Fyr Nr 2

1948 ersattes fyr Nr 1 av ett betongtorn med fyrkur, elektrisk glödlampa.

  • Fyr Nr 2 placerades cirka 15 m V om den gamla Nr 1.

Avbemanning och personal

1949 automatiserades fyrljuset.

  • Fyrplatsen avbemannades.
  • Huset monterades ner (okänt årtal).

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Knippelholmen

Och sedan

1962 ersattes fyr Nr 2 av fyr Nr 3: ett i betong cirka 6 m högt torn med fyrkur.

1968 var det 6 m höga tornet upptill vitt, nedtill svart. Lins av 4:e ordningen. Elektriskt ljus med AGA-ljus som reserv.

  • Optisk karaktär: K WRG 4 s 10 M. Ljusstyrka: W 9 000 cd, R 2 200 cd, G 1 200 cd.

Nuvarande utseende: Upptill vitt, nedtill svart 6 m högt fyrtorn

Fyrkaraktär år 2000: Iso WRG 4 s 10 M. Lyshöjd: 7,3 m.

Ny "fyr"

I januari 2003 startade arbetet med muddring i Torshamnsleden och Böttöleden och var klart i januari 2004.

Fyr Nr 3 på Knippelholmen ersattes av en ställning med "lysrör".

Nuvarande fyrkaraktär (?) Knippelholmen: (släckt)

Länkar

  • Radio SR Kvinnorna på Knippelholmens fyr, program av Peter Gropman 2023 (9:31 min). Medverkande: Olivia, Elsa och Karin Samuelsson, fyrvaktare, Lennart Hyland, reporter, Yvonne Forsman, släkting till familjen Samuelsson, Björn Forsman, släkting till familjen Samuelsson.

Göteborgs skärgård

Klicka här för att se fyrarna i Göteborgs skärgård.


Jfr Kattegatt, svenskt fyrväsende, ledfyr, sideralsken, Älvsborg, Buskär, Böttö, Gäveskär, Vinga, Göteborg.