Klövskär

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Klövskär (av lokalbefolkningen kallad Klåvskär), svensk f.d. ledfyr och f.d. bemannad fyrplats i Bohuslän. Skagerack, Västerhavet. Bemannad 1882-1936. Ersattes av ledfyren Mjölskär

Fjällbackaleden, dvs farleden Smögen - Fjällbacka. 4M norr om Smögen, utanför Ramsvikslandet, vid insidan av Soteskär. Här träffade Evert Taubes pappa sin Julia. Idag är fyren släckt och flyttad till Hållö.
Hållö karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Livet.jpg

Klövskärs fyrplats sedd från söder i Sotefjorden. I bortre änden av klyftan med hängbron ligger fyrplatsens ”hamn”. Foto från 1911. Lotsverket.
Klövskär 1924. Foto Dan Samuelsson. Arkiv Bohusläns Museum
I hamnen på Klövskär ligger julle och segeleka. Till höger skymtar kranen för att lyfta båten vid dåligt väder samt trappan upp till fyrberget. Rakt fram syns hängbron. Foto Lotsverket.
Klövskär hamninlopp vid högvatten 1927. Foto Lotsverket
Ett staket skyddade barn och vuxna från att halka ner i klyftan på Klövskär. Arkiv Cornelius Nyström
Klövskär fyrplats med ledande sektorer. Sotekanalen blev klar 1935. Figur Leif Elsby
Laddar karta ...


Lat. N. 58° 25’. Long. O. 11° 12’. Sv. Nr. - . Int. Nr. -

Namnet kommer sig av den djupa klåva (klöv, klyva, klyfta), som stundtals beroende på vattenståndet delar den lilla ön i två.

Fyren tändes

1882 anlades fyrplatsen. På det yttre, mindre skäret anlades ett i trä kombinerat fyr- och boningshus.

I ett tornparti inrymdes fyrapparat med lins av 4:e ordningen (500 mm Ø). Fotogenlampa med veke.

von Otters klippapparat med urverk och lod gav två ledande sektorer, en åt SSV innanför Soteskär samt en norrut.

Byggnaderna var tillverkade av snickerifabrik Bark & Warburg i Göteborg.

Båthamn med kran för att undvika att båten slogs sönder av sjö.

1885 byggdes hängbro över klåvan.


Sotekanalen

1935 invigdes Sotekanalen för trafik på insidan av Ramsvikslandet. Medger största bredd 15 m och djupgående 7,2 m.

Lotsbarnskola

1886-1910 hade Klövskär lotsbarnskola. Lärare var:

  • 1886-1890 Mathilda Simonsson
  • 1905-1906 Elise Banck
  • 1907-1908 Elin Olander
  • 1909-1909 Blenda Johansson
  • 1910-1910 Agda Nilsson

Som skolsal användes ett vindsrum där också lärarinnan bodde.

Avbemanning och personal

1936 ersattes fyren av den på närbelägna Mjölskär samma år uppförda 14,4 m höga betongtorn med fyrkur. Ledfyr.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Klövskär

Den första fyrmästaren var Gunnar Taube, vilken 1884 i Kungshamns kyrka äktade den vackra Julia Jakobsson från Strömstad. Sonen Carl Otto nedkom 1885. Familjen flyttade från Klövskär till Valö fyrplats. 1890 nedkom som Nr 4 sonen Evert Taube.

Och sedan

1936 flyttades byggnaden till Hållö fyrplats.

Idag är det endast husgrunden som minner om att ön har varit bebodd i 54 år.

Nuvarande karaktär: (fyren bortforslad).

Länkar

Klicka här för artikel om hur man levde. Idag är det endast grunden som är kvar på Klövskär och minner om att människor bodde och levde här i 54 år.

Fjällbackaleden

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Skagerack, Fjällbackaleden, svenskt fyrväsende, Sotekanalen, ledfyr, Hållö, von Otter, klippapparat, livet.