Karlshamn

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Karlshamn, svensk lotsplats och obemannade ensfyrar vid Blekingekusten, Södra Östersjön.

Karlshamn inlopp. Nedre: i anslutning till hamnplanen. Övre: På kajen 270 m från föregående. Fyrarna är ens i 339 grad. Enslinjen leder från sjön till vit sektor 143 - 149 grad hos Ortholmen. 
Iso R 4s.jpg


Hanö karta ritad.jpg
Iso R 2s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Karlshamn övre. Foto Nils Stenberg 2021.
Karlshamn nedre. Foto Nils Stenberg 2021.
Karlshamn övre. Foto Jonas Lindström 2019.
Karlshamn övre "by night". Foto Jonas Lindström 2019.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Karlshamns lotsplats. Postadress och telegramadress: Karlshamn. "

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Kalmar lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

  • Lotsförman: Fredrik Ferdinand Silfberg, f. 1837
  • Mästerlots: Johan Aug. (Olsson) Ortholm, f. 1833
  • Lots: Ludvig Ferdinand Silfberg, f. 1866
  • Lots: John August Ortholm, f. 1869
  • Lotslärling: Karl Frithiof Hårdberg, f. 1873
  • Lotslärling: Axel Wilhelm Silfberg, f. 187

Lotsbarnskola

Barnen gick i den allmänna sockenskolan.

Fyrplatsen

Karlshamns fyr Enligt Lotsstyrelsen 1872: ”Hamnfyr med fast sken. Lat. N. 56° 10’,0. Long. O. 14° 52’,3. Till rättelse för insegling till Karlshamn har i det inre av staden en spegelfyr med fast sken blivit anbringad så att den lyser mot sjön i vinkel S 1/4 O till S 3/4 O. Fyrens lysvidd är under gynnsamma omständigheter omkring 8 minuter. Fartyg kommande från sjön kunna då de få sikte på fyren styra på densamma ända upp emot staden. Fyren är anbringad och underhållen av staden. Den hålles tänd varje natt den tid is ej hindrar insegling i hamnen. Lotsar passar upp strax öster om staden, ävensom på Boön, väster om farleden.”

Idag utgörs den av två ensfyrar, Karlshamn övre och nedre (se nedan)


Nedre: WGS-84 Lat. N 56 09,8. Long. E 14 52,0. Sv. Nr. 631100. Int. Nr. C7520.

Övre: WGS-84 Lat. N 56 10,0. Long. E 14 51,9. Sv. Nr. 631101. Int. Nr. C7520-1.

1871 anlades Karlshamns fyr

1881 anlades Karlshamn nedre. Veklampa. Samtidigt döptes Karlshamns fyr om till Karlshamn övre.

1905 försågs Karlshamn nedre med elektriskt ljus och parabolisk spegel. Fyrlykta på svart stolpe.

1909 försågs Karlshamn övre med elektriskt ljus och parabolisk spegel. Fyrlykta på ställning.

  • Fyrarna, på ett avständ från varandra av 209 m, äro överens i c:a 341 grad.

1981 fick fyrarna nuvarande utformning.

Nuvarande utseende:

  • Nedre: Fyrlykta på magasinsbyggnad försett med rött trekantigt dagmärke med vit bård.
  • Övre: Fyrlykta på fackverksmast försett med rött trekantigt dagmärke med vit bård.

Nuvarande karaktär:

Fyren Karlshamn

1883 anlades fyrplatsen. På västra sidan av vågbrytaren. Fyrkaraktär: F G. Lyshöjd: 6 m.

  • Tjänar till ledning vid angöring av den smala rännan mellan hamnpiren och kapellet.

Karlshamn inlopp

Klicka här för att se fyrarna i Karlshamn inlopp.


Jfr Lotsverket, Hanö, kontinentalsystemet, lots, Södra Östersjön, Blekingekusten, svenskt fyrväsende, Sjöfartsverket, ledfyr, ensfyr