Kalkgrundet

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Kalkgrundet, grundområde i Flintrännan i Öresund, har gett namn åt en fyrskeppsstation, ett fyrskepp samt en kassunfyr. Öresund. Fyrskeppsstationen verksam 1873-1961

Öresund. Grundet är cirka 0,4 M långt, har branta sidor och består av kalksten. Det ligger strax SO om Flintrännans mitt cirka 2 m under vattenytan. 
Öresund karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol kassfr.jpg Symbol racon.jpg Livet.jpg Symbol lysboj.jpg

Laddar karta ...


Fyrskeppsstationen

Fyrskeppsstationen Kalkgrundet låg från början 0,2 M SSO om Kalkgrundet, på cirka 8 m djup och botten bestående av kalksten på position Lat. N. 55° 36’ 5". Long. O. 12° 54’ 0".

  • Senare flyttades det till cirka 0,4 M NV om Kalkgrundet.

”Fyrfartyget ligger förtöjt omkring två kabellängder SSO från det i norra öppningen av Flintrännan i Öresund liggande Kalkgrundet och tjänar till rättelse för genomgåendet av nämnda ränna. Fartyget är till skrovet rödmålat och har i vita bokstäver på båda sidor ordet: KALKGRUNDET. Fartyget intages, när dess närhet hotas av isläggning och utlägges åter, då fara för is ej längre förefinnes.”


1873-1961 var Kalkgrundet fyrskeppsstation

Fem fartyg har tjänstgjort på stationen

Väderstation

Till SMHI observerades och rapporterades åren 1883-1914, 1919-1922 data gällande meteorologiska parametrar, havstemperatur, salthalt, strömriktning och strömhastighet

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Kalkgrundet

Fyrskepp Nr 13 Kalkgrundet

Kalkgrundet kassunfyr

Tabell svenska fyrskeppsstationer

Norströmsgrund __ Östra Kvarken __ Sydostbrotten _______ Finngrunden

Västra Banken ___ Grundkallen ____ Grepen ______________ Svenska Björn

Almagrundet _____ Hävringe _______ Kopparstenarna ______ Utgrunden

Ölandsrev _______ Jerskullen _____ Trelleborgsredd _____ Falsterborev

Oskarsgrundet ___ Kalkgrundet ____ Malmö redd/Sjollen __ Svinbådan

Fladen __________ Vinga __________ Grisbådarna _________ Megrundet

Svenska fyrskeppsstationer

Laddar karta ...


Jfr Öresund, svenskt fyrväsende, fyrskepp, Öresund, mistsignal, kassunfyr, utsjöfyr, Lysekil, Flintrännan.